24 dec. 2014

Een kerstboodschap die er niet om loog. Hij verdient brede steun, van onderaf aan, om door te gaan om deze curie te "zuiveren".

Eigen foto's van het bezoek aan Rome in oktober 2013
Paus Franciscus heeft keihard uitgehaald naar de curie. Hij verdient hiervoor alle lof en steun van katholieken die in hem, en God, geloven. Het zou goed zijn als er een sociale beweging, via de sociale media en de gewone media, komt van onderop die achter hem gaat staan. Alleen een vol Sint Pietersplein is niet genoeg. 

Op Trouw.nl las ik:

Prima deze paus, nu heeft de politiek nog zo'n karakter nodig en het bankwezen, de verzekeringen enz. enz. Het was natuurlijk al lang bekend dat het Vaticaan zo in elkaar steekt, net zoals bekend is dat we zwakke politieke leiders hebben. Ik ben als niet kerkelijk gebonden blij met deze paus. Ons materialisme maakt uiteindelijk iedereen ongelukkig. Op naar ene nieuwe wereldorde.

Zalig Kerstfeest

Geen opmerkingen: