10 dec. 2014

De platanen komen niet! Andere boomsoort heeft de voorkeur.


Aanleiding
De afgelopen maanden is met man en macht gewerkt aan de realisatie van de openbare inrichting rondom het Hart van Grave. Een van de laatste werkzaamheden betreft het (her)planten van het groen. Belangrijkste onderdeel is de herplant van de ‘oude’ platanen (die voorheen op het Hofplein stonden) op het Binnenhof.


Onlangs is geconstateerd dat de platanen zowel boven- als ondergronds de afgelopen jaren flink zijn gegroeid. De kluit van deze platanen is daardoor te groot geworden voor een herplant op het Binnenhof.

Inhoud
Voorafgaand aan het opstellen van het inrichtingsplan openbare ruimte voor Hart van Grave is in 2012 geïnventariseerd of er voldoende ruimte is voor de plaatsing van de oude platanen op het Binnenhof.
Om optimaal te kunnen groeien heeft een boom zowel ondergronds als bovengronds voldoende ruimte nodig. Onlangs is geconstateerd dat de platanen de afgelopen jaren dusdanig gegroeid te zijn, dat het niet meer verantwoord is om de platanen terug te plaatsen op het Binnenhof. Deze groei is te verwijten aan het feit dat de platanen op de huidige locatie (depot Driessen in Gassel) in vruchtbare grond staan waar meer (groei)ruimte is dan voorheen op het Hofplein.

Uitgangspunt voor de herinrichting van het Binnenhof is een duurzame inrichting. Dit is dan ook de reden waarom er nu gekozen wordt voor een ander type boom op het Binnenhof. In overleg met de aanwonenden van het Binnenhof zal een aangepast groenontwerp opgesteld worden, passend bij de sfeer en beleving die altijd beoogd is.

Procedurele informatie
De aanwonenden van het Binnenhof ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een overleg met de gemeente. De aanwonenden zullen bij het overleg betrokken worden bij het opstellen van het aangepast groenontwerp.


Tegelijkertijd wordt nog bekeken of er op een andere plek in de gemeente plaats is voor de herplant van de oude platanen. De optie om de platanen in te ruilen voor nieuwe bomen wordt ook meegenomen.


Geen opmerkingen: