21 dec. 2014

De Arena: verslag van een grimmige vergadering.

Raad neemt grimmig afscheid van 2014

Twee miljoen overschot rioolheffing

Door Freddy Klooté

GRAVE - Wat doe je als Graafse gemeenteraad als je te horen krijgt dat er de afgelopen jaren een overschot op de rioolheffing is ontstaan van maar liefst twee miljoen euro? Feest vieren met de bevolking? De heffing flink verlagen? Nee, de Graafse raad kibbelt erover. Oppositie en coalitie zijn het, zoals het betaamt, volstrekt oneens met elkaar. Een amendement van de oppositie werd uitgebreid besproken. En geloof het of niet, er werd hierbij zelfs over de zorg gesproken.

De Graafse oppositiepartijen VPGrave, Fractie Eigenhuijsen en Keerpunt 2010 hadden een amendement ingediend met een voorstel tot besteding van de twee miljoen euro overschot. “Of door middel van tariefsverlaging teruggeven aan de bewoners van Grave die deze overtollige gelden bijeen hebben gebracht; en/of binnen de reserve/voorziening VGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan dat kaders stelt voor de gemeentelijke watertaken en inzicht geeft in de beheercyclus, de kwaliteit en de kosten. red.) laten en besteden aan het versneld oplossen van problemen en het treffen van verbeteringsmaatregelen waarvoor de investeringen nu nog niet in het rioolplan zitten.”
'Nieuwe technieken'

Ben Peters (CDA): Ik ben het er niet mee eens dat de inwoners te veel betaald hebben. We hebben de overschot te danken aan het gebruik van nieuwe technieken”. Suzanne de Zoeten (VPGrave: “Dan gaan we in de toekomst teveel betalen. Er is geen budget gereserveerd voor problemen in de riolering. Bij hevige regenval bijvoorbeeld in Velp en Escharen”. Eva Eigenhuisen (Lijst Eigenhuijsen) stelde het weer heel duidelijk: “Er ligt hier voor miljoenen onder de grond. Dat staat er in Grave beter voor dan gedacht. Die twee miljoen lijkt vrij beschikbaar. Volgens sommigen hier gaat het door het brengen naar de algemene reserves, toch weer terug naar de burgers. Dat moet niet naar algemene middelen, maar rechtstreeks naar onze burgers, bijvoorbeeld door de heffing laag te houden. Ik vind het onkies als het naar de algemene reserves gaat”. Rick Joosten (LPG) wilde het overschot naar de reservepot “voor uitdagingen die op ons afkomen.” En later: “Die uitdagingen, daar valt voor mij het sociale domein onder. We zullen er voor moeten zorgen dat onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben.” Dat was precies in het straatje van Léon Kamps: “En toen we het over het weerstandsvermogen hadden, was er volgens jullie niets nodig”. 
Ook Jacques Leurs (Keerpunt 2010) zag zijn kans schoon de aanval op Joosten te openen: “Kan het zijn dat deze constructie nodig is om een ‘vinkje’ te krijgen van de provincie voor de komende vier jaar?” 
Eva Eigenhuijsen vroeg zich hardop af of de risico’s voor de zorg de mantra voor de komende drie jaar gaat worden. “Er is rioolheffing omdat de gemeente een zorgplicht heeft en die heffing wordt alleen gebruikt voor gerelateerde taken. De inkomsten mogen aangevuld worden uit de algemene middelen, en niet andersom. Zo vertelt de VNG het.” Niets mocht baten. De coalitie bleef hardnekkig in haar voornemen om de winst naar de algemene middelen te transporteren. “Diefstal van twee miljoen van de Graafse burger”, besloot Eigenhuijsen. Met acht stemmen voor en 7 tegen werd conform het raadsvoorstel besloten.
Toren met carillon

Een op het laatste moment ingediende motie over eventuele afbraak van de na de afbraak van het oude stadhuis overgebleven toren, met carillon, van de Bossche School, werd ook ver na sluitingstijd afgehandeld. Intussen waren de standpunten verhard bij diverse onderwerpen, begon de vermoeidheid een rol te spelen en raakten enkele raadsleden enigszins over hun toeren. Jacques van Geest (VPGrave opende de slotdans: “Er zijn nu twijfels over die toren. Maar hij is nog niet gerestaureerd, er is nog geen bestemming voor gevonden. Waarom niet een openbaar toilet of een pop-up store van gemaakt? Ga te rade bij de belanghebbenden en kom dan met een goed verhaal terug bij de raad”. Volgens Ben Peters was dat nu juist de bedoeling. Frans Smulders (Trots Liberaal) vond het juist een taak van de raad. 
Leurs tegen Smulders: “Hoe is die motie eigenlijk tot stand gekomen? Ach, u bent niet gewoon een antwoord te geven”. 
Eva Eigenhuijsen was verbaasd en teleurgesteld in de motie. “Er is geen consistent beleid. Het is het laatste relict van de Bossche School. Ook Graeft Voort is om architectonische redenen voorstander van behoud." Joosten en Peters vonden dat iedereen veel te ver voor de muziek uitliep. “Eerst overleg met het kerkbestuur over het carillon en daarna praten we er verder over. De meest vileine opmerking van de avond volgde. Kamps: “Het carillon is een stuk van de gemeenschap en hoort niet in de Elisabethkerk. Zeker gelet op de ervaringen met de RK Kerk.” 
Leurs vloog bijna tegen het plafond van boosheid over die aantijging tegen ‘zijn’ kerk. 
Burgemeester Lex Roolvink was het gekibbel ook zat en ging resoluut tot stemming over. Uiteraard weer een 8–7 in het voordeel van de coalitie.
|Doorsturen
Om half twaalf, na vier uur elkaar het leven zuur maken, verlieten oppositie en coalitie het pand om gezamenlijk nog ergens een kerstglas te drinken. Het motto 'Vrede op aarde' zal niet geklonken hebben.
P.S. Ik ben geen kerstglas wezen drinken met mijn collega's omdat er opmerkingen over mijn afwezigheid uit Grave werden gemaakt. Na afloop werden daarvoor excuses aangeboden. Het kwaad was echter al geschied. Zie mijn kerst- en nieuwjaarswens.

Geen opmerkingen: