13 dec. 2014

Bezuiniging in de praktijk: CAK past met ingang van 1 januari geen 33% Wtcg korting meer toe op eigen bijdragen WMO, ZzV en dagbesteding.

Twee kopijen van brieven die ik onder ogen kreeg van Sophie staven dat.

Ik zal morgen in de raadsvergadering vragen hoeveel cliënten in Grave daarmee te maken krijgen en hoe dat gecompenseerd wordt voor diverse mensen!

Geen opmerkingen: