27 dec. 2014

Ben Litjens zijn inbreng tijdens de laatste raadsvergadering.

Ben Litjens overlegt tijdens een Graveon bijeenkomst in het Palazzo.

Inbreng Ben Litjens bij raadsvergadering op 16 december 2014

Agendapunt 3- Vragen
.

 • 1. Stukken over de overeenkomst met GBB inzakeWisseveld zijn nu openbaar.
 • Graag zou ik de gesloten overeenkomst met GBB ontvangen.
 • Concreet wil ik verder van u antwoord op de volgende vragen:
 • a. Hoe is groot is het verlies, waarmede de gemeente thans rekent?
 • b. Welk bedrag wordt er elk jaar bijgeboekt aan het verlies?
 • c. Wat is de kern van het geschil/geschillen, waarover thans geproduceerd wordt?
 • d. Wat zijn de kosten, die de gemeente in deze juridische procedure inmiddels heeft gemaakt?
 • 2. Klopt het dat het college er ongeveer uit is dat de grond allemaal naar GBB gaat?
 • 3. Klopt het dat Visio Nederland alle grond wil verkopen ook in Grave?
 • 4. In de brief aan Wolters Vastgoed B.V. omtrent de herontwikkeling van de grond van de voormalige scheepswerf staat, in voorkomende gevallen volgt de gemeente bij de Interne bedrijfslijn, waar staat dit?
 • 5. Waarom is het niet mogelijk om raadsleden te betrekken bij overleg met de ondernemers?
 • 6. Als de ondernemers of burgers in de toekomst bomen willen planten wordt dit verboden door de gemeente. Maar wanneer een ondernemer aardappelen poot die niks opbrengen kan hij dan in de toekomst van de gemeentegeld krijgen? Want immers is hij geen baas meer over zijn eigen grond.

Geen opmerkingen: