1 dec. 2014

Agenda commissie Ruimte.


 • Agenda vande commissie Ruimte van 2 december 2014

 • De voorzitter deelt mee dat het bestemmingsplan waardevolle bomen en panden pas volgend jaar aan de raad wordt voorgelegd.

 • Vaststelling Cultuurhistorische Waardenkaart Grave

 • LOG Graspeel

 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

 • Afronding deelprojecten binnen IGP Velp

 • Concept-Visie boomteelt

 • Stand van zaken ontwikkeling  industrieterrein Maasfront  

 • Deltaprogramma Rivieren

 • Voortgang brede scholen, duurzaamheid en verkeersveiligheid
 • De heer Van Geest vraagt aandacht voor de terugloop van het aantal bijen. Afgesproken wordt dat de heer Van Geest een vraag hierover aan het college zal richten.

Geen opmerkingen: