21 nov. 2014

Uit de Besluitenlijst van het College.


Op 19-8-2014 heeft u besloten om iDop-subsidieverzoeken van de wijkraden Binnenstad, Grave en Mars m.b.t. 2013 alsnog in 
behandeling te nemen op grond van art 25 ASV Grave 2011. 

Na beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen voor de uitvoering van de iDop-actiepunten in 2013, 
bleef van het totaal beschikbare budget voor betreffend jaar (€ 50.000,-) een bedrag van € 25.000,- over. Door niet alle wijkradenwerd destijds een subsidieaanvraag 2013 ingediend. Het overgebleven deel van het budget werd gestort in de Algemene 
Reserve (raadsvergadering dec 2013 vaststelling tweede Burap 2013). Hierbij werd toegezegd dat, in geval alsnog aanvragen 
2013 zouden worden ontvangen van de wijkraden, het mogelijk zou kunnen zijn dat aan de gemeenteraad (budgetrecht) alsnog 
een voorstel zou worden gedaan om de terug gevloeide middelen in te zetten voor de iDop-Grave. 
Naar aanleiding hiervan hebben de wijkraden de volgende aanvragen ingediend: 
• Estersveld/Stoof (ondergrondse glascontainers € 8.000,-.; 
• Binnenstad Grave (speeltuin Oranje Bastion € 2.000,-); 
• Mars/Blauwe Dorp (€ 7.000,- speelvoorzieningen en verkeerveiligheid). 
• Zittert (€ 0,- geen aanvullende aanvraag ontvangen). 

Geen opmerkingen: