10 nov. 2014

Reactie van de fractievoorzitter op berichten in de plaatselijke media.


De fractievoorzitter tekent hierbij aan:

Motie: Onderzoek herindeling

De gemeenteraad van gemeente Grave, in vergadering bijeen op 4 november 2014; gezien het voorstel van het college van B&W met betrekking tot de Programmabegroting 2015;
Overwegende:
- dat door de controllers in het Land van Cuijk al eerder is aangegeven dat herindeling (financiële) voordelen heeft;
- de financiële situatie van de gemeente Grave niet rooskleurig is;
- dat er op ambtelijk niveau al een samenwerking in de vorm van de gemeenschappelijke regeling Cuijk, Grave, Mill tot stand is gekomen;
- dat één gemeente Cuijk, Grave en Mill en eventueel Sint Anthonis zal leiden tot meer bestuurskracht;

Verzoekt het college in overleg met o.a. griffiers, controllers, en Rekenkamercommissie Land van Cuijk, onderzoek te verrichten naar de (financiële) voor- en nadelen van gemeentelijke herindeling en de raad hierover op korte termijn te informeren


En gaat over tot de orde van de dag.

Lijst Eva Eigenhuijsen                                       VPGrave                                                  Keerpunt 2010
E.E.M. Eigenhuijsen                                           J.J.E. van Geest                                                    J.A. Leurs
S.J. de Zoeten                                     P.C. Schuts         
L.A. Kamps                                            B.W.A.M. Litjens

De voltallige coalitie stemde tegen een motie van de oppositie om een onderzoek te laten uitvoeren naar de werkelijke cijfers van zo doorgaan of herindelen. 

Dankzij onze achterban beschikten we bij de begrotingsbehandelingen al over de cijfers die U verderop kunt lezen.

De Gelderlander schrijft vandaag op de e-paper dat er door Cuijk een onderzoek gedaan is op verzoek van D'66

De krant kopt:
Een bestuur levert 1'7 miljoen euro op. Bij herindeling minder bestuurskosten maar mogelijk ook minder geld van het Rijk. Een burgemeester, een college en een gemeenteraad en daardoor ook minder loonkosten. Bonus herindelen: 21 miljoen! Met een burgmeester, maximaal 7 wethouders en 37 raadsleden moet het Land van Cuijk bestuurt kunnen worden. 

Ons onderzoek gaat nog veel verder de organisatie in en we hebben ook de kosten van raadsvergaderingen, raadszalen enz. er nog niet bij opgeteld. 

Woensdag probeer ik de werkelijke cijfers van de fusie van Naarden, Bussum en Muiden te bemachtigen in het stadhuis van Naarden. Tijdens het CDA congres heb ik wethouder Marleen Sanderse ontmoet en ook de CDA burgemeester van Bussum.

Conclusie: het onderzoek van Cuijk, onze cijfers en nadere cijfers van de fusie van  Gooise Meren zullen we hier publiceren. Misschien moeten we maar een"Catalaans Referendum" in Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Anthonis gaan houden.

Geen opmerkingen: