13 nov. 2014

Huishoudelijke Hulp: bestaande klanten ook in 2015 gecontinueerd!

Voor de gemeente Grave geldt dat de huishoudelijke hulp (HH) voor de bestaande klanten ook in 2015 gecontinueerd wordt. Hiertoe zijn de contracten met de bestaande zorgaanbieders van huishoudelijke hulp onlangs verlengd. Hierover wordt nog een Raadsinformatiebrief verzonden.

Wel zijn een aantal “oude” indicaties HH van voor 2012 opnieuw beoordeeld. Dit gelet op de in 2012 door de Raad opnieuw vastgestelde Verordening Wmo. In deze Verordening zijn de aspecten van het proces van “de Kanteling” opgenomen. Deze her beoordelingen worden uitgevoerd om de “oude” indicaties in lijn te brengen met het nieuwe gemeentelijke beleid.
De her beoordeling vindt plaats op basis van een gesprek met de klant. Dit om samen na te gaan wat de klant en diens directe omgeving aan mogelijkheden heeft en wat eventueel via de  
gemeente geregeld moet worden. Indien als gevolg hiervan minder uren HH worden geïndiceerd, wordt tevens een overgangsperiode van minimaal 3 maanden in acht genomen.
De gewijzigde indicatie HH wordt bovendien via een individuele beschikking aan de klant medegedeeld. Hiertegen staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep open.

Kortom in de gemeente Grave wordt (evenals Cuijk en Mill en Sint Hubert) in 2015 de huishoudelijke hulp niet geschrapt.

Geen opmerkingen: