30 nov. 2014

Gemeente Grave schrijft: Uitstekende collectieve ziektekostenverzekering minima Land van Cuijk

Geen Wtcg of CER, wel RCZ

Sinds 1 januari 2014 zijn de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER) door het Rijk afgeschaft. Gemeenten krijgen daarom een budget van het Rijk met een budgetkorting van ruim 50% om maatwerk te bieden aan chronisch zieken en gehandicapten voor hun meerkosten.

De Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ)

De Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ) komt voor de vervallen Wtcg en CER in de plaats. Via deze regeling, die onder het gemeentelijk minimabeleid valt, wordt maatwerk geboden aan burgers die zorgkosten hebben en deze uit een minimuminkomen moeten voldoen. Deze regeling is in iedere gemeente in het Land van Cuijk vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders en gaat op 1 januari 2015 in.

Voor wie?

De Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ) is bedoeld voor mensen met een laag inkomen dat niet hoger is dan 115% van de geldende bijstandsnorm en die ook geen vermogen hebben boven de vermogensgrens in de bijstand.

Hoe werkt het?

De RCZ bestaat uit twee componenten, namelijk compensatie voor de eigen bijdrage in verband met een Wmo-voorziening (Wet maatschappelijke ondersteuning) én een zeer goede collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente. Hieronder wordt uitgelegd hoe de nieuwe regeling werkt.

Compensatie eigen bijdrage Wmo

Mensen met een Wmo-voorziening die een inkomen hebben tot 115% van de geldende bijstandsnorm vallen onder de regeling RCZ en betalen vanaf 1 januari 2015 géén eigen bijdrage meer. Dit hebben de gemeenten geregeld met het Centraal Administratiekantoor (CAK), die de eigen bijdrage Wmo voor de gemeenten int. Het CAK stuurt mensen nog wel een specificatie voor de eigen administratie. Daarop is te zien dat men onder het minimabeleid van de gemeente valt waardoor het te betalen saldo € 0,- bedraagt.

Kom ik in aanmerking?

Het CAK berekend aan de hand van het verzamelinkomen, dat bekend is bij de Belastingdienst, of het inkomen onder het minimabeleid valt. Als dit zo is dan betaalt men geen eigen bijdrage. Is het inkomen hoger dan zal het CAK wel de eigen bijdrage voor de Wmo voorziening innen.

Het CAK werkt met perioden van vier weken en stuurt altijd na afloop daarvan een specificatie.

Wat moet ik doen?

U hoeft zelf niet in actie te komen. Uw gemeente heeft dit met het CAK voor u geregeld.

Collectieve ziektekostenverzekering

De gemeenten in het Land van Cuijk hebben met Turien&Co afspraken gemaakt over uitbreiding van hun collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Het resultaat daarvan is dat 90% van de ziektekosten worden gedekt via het Gemeente Pakket in 2015. Mensen die deelnemen aan deze collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente zijn daardoor uitstekend verzekerd. Per 1 januari 2015 vallen deelnemers aan het Gemeente Pakket 2015 onder de Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ). Daardoor betalen zij een lage premie. De gemeente compenseert namelijk een gedeelte van de premie voor het uitgebreide Gemeente Pakket in 2015.

De voordelen van het Gemeente Pakket 2015 op een rij:

  • een uitgebreide dekking inclusief tandartskosten;
  • ruime vergoedingen voor veelvoorkomende zorgkosten;
  • zeer geschikt voor mensen met een chronische aandoening;
  • 7% collectiviteitskorting;
  • een lage premie;
  • opzegservice.

Kom ik in aanmerking?

Het Gemeente Pakket 2015 wordt aangeboden aan mensen met een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm en die ook geen vermogen hebben boven de vermogensgrens van de bijstand.

Als u hieraan voldoet kunt u deelnemen.

Wat moet ik doen?

U kunt bij uw gemeente een aanvraagformulier opvragen en zich daarmee aanmelden als deelnemer aan de collectieve ziektekostenverzekering. Aanvragen voor het Gemeente Pakket kunnen tot uiterlijk 15 december 2014 bij uw gemeente worden ingediend.

U hoeft zelf uw huidige verzekering niet op te zeggen. Dit doet Turien&Co voor u.

Geen opmerkingen: