23 okt. 2014

Graafse politieke websites vergeleken op actualiteit. Meetmoment: 23-10-2014.


CDA

Hieronder vindt u onze nieuwsberichten. 
29-05-2014 Europarlementariër Lambert van Nistelrooij bezoekt opnieuw Grave

Op maandagochtend 2 juni aanstaande (10.00 uur) brengt Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (CDA) opnieuw een bezoek aan woonzorgcomplex Catharinahof aan de Koninginnedijk 252 in Grave (Congreszaal I).


Voor de Europese verkiezingen, op dinsdag 13 mei jongstleden, was hij er ook te gast. Het was toen een kort bezoek. Spontaan zegde hij toe terug te komen naar Grave en dat gebeurt dus nu op maandag 2 juni aanstaande.
Tijdens de bijeenkomst in Catharinahof is er ruim de gelegenheid om Lambert van Nistelrooij vragen te stellen over zijn werk in het Europees Parlement.    


Lambert van Nistelrooij stond op de zevende plaats van de CDA-kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen van 22 mei jongstleden. Met voorkeursstemmen werd hij in het Europees Parlement gekozen. De Brabantse CDA-politicus is sinds 2004 lid van het Europees Parlement


VPGrave

Amendement behorende bij raadsvoorstel Snippergroen

 De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 8 juli 2014   Overwegende dat,   momenteel de mogelijkheid tot het huren van grond niet aanwezig is; burgers soms de financiële middelen ontberen om tot koop van grond over grond te gaan; naar onze mening die optie tot huur wel geboden moet worden;   besluit dat bij het raadsbesluit een punt dient te toegevoegd te weten punt 4:   4. Verhuur van een perceel grond is mogelijk tegen 5% van de grondwaarde met een ondergrens van € 75,-- per overeenkomst per jaar.   En gaat over tot de orde van de dag.     

Fractie VPGrave                                    Fractie Keerpunt 2010              J.J.E. van Geest                                     J.A. Leurs   S.J. de Zoeten                                        P.C. Schuts   L.A. Kamps                                             B.W.A.M. Litjens     Fractie Eigenhuijsen   E.Eigenhuijsen     Het amendement is aangenomen/overgenomen/verworpen in de vergadering van ………..     Afhandeling ( in te vullen door de raadsgriffier) Stemverhouding:   Voor:……………………….  Fracties:………………..   Tegen:………………………..Fracties:…………………….

VVD

Onder het kopje fractie:

De Graafse VVD is een liberale partij met lokaal betrokken en gemotiveerde mensen.

Wij zijn Grave!

Op dit moment zitten wij in een coalitie samen met CDA en LPG. Onze drie raadsleden, Harrie de Greeff, Hans Bos en Rob Bannink, vertegenwoordigen onze kiezers in de raad.

Binnen de Graafse VVD is nóg een gekozen bestuurder aanwezig: sinds 2009 zit Eva Eigenhuijsen in het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas. Zij is daar de fractievoorzitter van een 3-mans fractie die in de oppositie van het waterschap zit.

Onze afdeling heeft tientallen leden die uit alle hoeken van onze gemeente komen.

De VVD biedt haar leden mogelijkheden voor diverse trainingen, ledendagen en landelijke congressen. Als lid van de VVD weet u zich niet alleen vertegenwoordigd door gemotiveerde, liberale mensen maar kunt u actief uw kennis rondom liberalisme en politiek ontwikkelen.

Vraagt u gerust vrijblijvend om meer informatie over een lidmaatschap van de VVD.

Wilt u weten waarom anderen in de gemeente Brabant lid zijn geworden, waaronder de Graafs VVD lijsttrekker Eva Eigenhuijsen: klik dan hier op het digitale magazine Ezine van de VVD Brabant.


Trots Liberaal Land van Cuijk


I.p.v. de algemene beschouwingen van 2015 staan ze van vorig jaar op de website.

Algemene beschouwingen en vragen inzake de programmabegroting 2014Algemeen.

Trots is ingenomen met de voortvarende wijze waarop door de gemeente Grave het afgelopen jaar de ambtelijke fusie CGM is voorbereid. Een compliment aan alle betrokkenen van het ambtelijk apparaat is absoluut verdiend!

De presentatie van de Programmabegroting 2014 is even wennen, maar de systematiek is overigens overzichtelijk en ook hier wil de fractie Trots dank uitspreken voor het werk dat er aan ten grondslag ligt.
De inwoners van de gemeente zijn al jaren hard geconfronteerd met de financiële en economische crisis. Het vrij besteedbaar inkomen is bij sommigen tot nul gereduceerd en veel plannen voor de toekomst moeten noodgedwongen worden bijgesteld. Dat maakt dat lastenverhoging door de gemeente moet worden vermeden en dat het populaire „handhaven van het voorzieningenniveau‟ in de volle breedte niet langer houdbaar is. Er moeten daarom verstandige keuzes worden gemaakt en Trots vindt dat Grave te weinig realiteitszin toont en in de programmabegroting te weinig besef laat doorklinken dat bepaalde uitgaven, die in tijden van hoogconjunctuur nog 
konden, nu moeten worden geminimaliseerd. 

LPG
FRACTIEVERGADERING

Volgende Fractievergadering is op: 09-10-2014 om 20.30 uur de vergadering is voor de steunfractie van de LPG. Van 19.30 tot 20.30 uur is er een raadsleden spreekuur hiervoor kunt u zich aanmelden bij raadslid Joeri Nuijen.

Locatie: Poort van Cleve 


Eva Eigenhuijsen 

Enthousiasme, tomeloze energie en een brede interesse: die eigenschappen heb ik in heel wat projectteams ingezet om resultaat te bereiken. Samen met mijn vaardigheid om snel en dicht bij mensen te komen, inhoudelijke waterkennis & bestuurlijke ervaring voel ik mij als een vis in het water in projecten die in saamhorigheid - binnen het team, de organisatie en de omgeving - tot resultaat moeten leiden. Voeg daar een complexe omgeving aan toe, door de menselijke factor daarin en/of de fysieke omstandigheden van die plek, en mijn aandacht heb je te pakken!
Met ruim 11 jaar ervaring in het watermanagement, bestuurlijke ervaring in het waterschapsbestuur van waterschap Aa en Maas en de gemeenteraad van Grave en diverse Stichtingen en daarnaast diverse bezigheden op het gebied van cultuur, sport en recreatie-toerisme breng ik als zelfstandig adviseur een vracht aan ervaring, kennis en energie mee bij opdrachtgevers. In mijn "gereedschapskist" zit altijd wel een instrument dat effectief is! 

Enthousiast - Ambitieus - Positief - Open 

Vanuit een brede interesse ben ik snel enthousiast te krijgen voor een nieuw project. Zet mij op een klus en ik zet mijn enthousiasme in om snel in de materie te duiken, waarbij ik met dat enthousiasme ook de rest van de projectorganisatie weet mee te krijgen. Met mijn positieve, optimistische instelling ga ik niet snel uitdagingen uit de weg. Die instelling straalt ook uit op mijn projectteam en de projectomgeving. Makkelijk benaderbaar, en andersom snel en dicht bij mensen weten te komen: mijn oprechtheid wordt (on)bewust gewaardeerd.

Website informatie

Twitterberichten
Transitie informatie

Op deze pagina komen steeds meer linkjes naar websites waar u informatie kunt vinden over de 3 transities die naar de gemeentes komen.
Wij zullen hem steeds aanvullen en vernieuwen om er zo voor te zorgen dat u zo goed mogelijk op de hoogte blijft. 

Geen opmerkingen: