23 okt. 2014

Begrotingsbehandelingen: duurzaamheid meer aandacht!
HOE MAAK JE ALS GEMEENTE JE DUURZAAMHEIDSAMBITIES WAAR?

 Reageer

M
Doe mee met onze pilot en vind optimale samenwerking met lokale partijen

Wij zijn ervan overtuigd dat je als gemeente meer en betere resultaten kunt behalen op duurzaamheidsvlak, wanneer je goed samenwerkt met lokale initiatiefnemers. Daarvoor hebben we een alliantiemethode ontwikkeld, die bestaat uit drie componenten:

1. Wat is je netwerk?

We beginnen met een netwerkanalyse waarmee we in kaart brengen welke duurzaamheidspartners er zijn in je gemeente. Woningcorporaties bijvoorbeeld, energiecoöperaties en bedrijvenverenigingen. We inventariseren wat de kracht is van dit netwerk, of de partijen willen samenwerken en wie de trekker kan zijn.


2. Welke impact hebben maatregelen?

Vervolgens voeren we een maatschappelijke impactanalyse uit. Wat is de economische waarde van duurzaamheid? Welk effect hebben duurzaamheidsmaatregelen op je vestigings- en woonklimaat, innovatiekracht, werkgelegenheid en gezondheid? En wat gebeurt er als je die maatregelen niet neemt?


3. Wat worden je plannen?

Daarna brengen we de belangrijkste lokale stakeholders en initiatiefnemers bijeen. Zodat je met elkaar aan de slag kunt gaan om ambities en plannen voor duurzaamheid te ontwikkelen.

Deze alliantiemethode vormt de basis voor een gedragen en effectief lokaal duurzaamheidsbeleid, met een duidelijke rolverdeling en concrete afspraken voor alle betrokkenen. Om onze methode verder uit te bouwen, beproeven we deze graag in een aantal gemeenten. In de periode van november 2014 tot en met januari 2015. Haakt u aan als pilotgemeente?

Aanmelden of nog vragen?

Neem dan contact op met onze adviseur Barn Geurts (b.geurts@kplusv.nl, 06-27 08 55 82).

Geen opmerkingen: