19 okt. 2014

Begrotingsbehandeling: Werkwijze behandeling van de begroting 2015

  • Aanbieding begroting 2014 op vrijdag 3 oktober 2014 (ook ter inzage leggen).
  • Technische vragenronde (ambtelijk) op de begroting op maandag 13 oktober 201419.30 uur
  • Inleveren van de publicaties van de algemene beschouwingen op maandag 20 oktober2014 vóór 12.00 uur bij de griffier (digitaal inleveren, maximaal 500 woorden per fractie). Op tijd tekst aan leveren anders kan er niet gepubliceerd worden in De Maas Driehoek.
  • Inleveren van de algemene beschouwingen (mag meer dan 500 woorden zijn) en de aanvullende vragen op maandag 20 oktober 2014 vóór 12.00 uur digitaal bij de griffier.
  • Publiceren van de algemene beschouwingen in De Maas Driehoek op dinsdag 28oktober 2014.
  • Schriftelijk antwoord op de aanvullende vragen door het college op dinsdag 28oktober 2014.
  • Het houden van de algemene beschouwingen in de raadsvergadering van 4 november 2014Iedere fractie krijgt hiervoor maximaal 10 minuten spreektijd (volgorde fracties: LPG, VPGrave, Keerpunt 2010, CDA, VVD, Trots Liberaal Land van Cuijk, fractie Eigenhuijsen)Aansluitend zal het college reageren.
  • Aanvang raad 16.30 uur. Pauze (maaltijd in het stadhuis) van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Geen opmerkingen: