24 okt. 2014

Begrotingsbehandeling: gegevens uit de stapelingsmonitor van Waarstaatjegemeente.nl

Gebruik aantal regelingen

De huishoudens die gebruikmaken van regelingen en voorzieningen zijn onderscheiden naar aantal regelingen. In de gemeente Grave maken 1.225 huishoudens gebruik van maar 1 regeling. 285 huishoudens maken gebruik van 6 of meer regelingen.

Samenloop tussen de clusters

Naast de stapeling tussen de clusters is ook bepaald hoe vaak er stapeling in een cluster plaatsvindt. In de onderstaande tabellen ziet u per cluster het aantal huishoudens dat gebruik maakt van een regeling in een cluster en de huishoudens die naast een regeling in een cluster dan ook een regeling in een andere cluster hebben.
Het percentage toont de verhouding tussen het aantal huishoudens dat gebruik maakt van regelingen binnen een bepaald cluster en het aantal huishoudens dat daarnaast gebruik maakt van regelingen in een ander cluster. Daarmee wordt aangegeven hoe vaak er samenloop plaatsvindt met regelingen in andere clusters.

Samenloop tussen clusters

Welzijn & ZorgArbeidsparticipatieOnderwijsInkomensondersteuningJeugdzorg
huishoudens met regeling binnen cluster*7101.2101552.38545
huishoudens met regeling binnen cluster plus een ander cluster*6707701201.22530
% samenloop**9464775167
* aantal huishoudens; ** % huishoudens ten opzichte van aantal huishoudens gebruikmakend van een regeling per cluster.

Geen opmerkingen: