1 mei 2014

Wijkraad Binnenstad schrijft brief aan de vertrekkende griffier.


Wijkraad Binnenstad Grave
Grave, 1 mei 2014


Geachte Raadsgriffier,

Natuurlijk bereikte ons ook het nieuws van uw aanstelling als wethouder in de
gemeente Landerd. Ten eerste willen wij u graag van harte gelukwensen met deze nieuwe en belangrijke baan.

Maar vooral willen wij u hartelijk bedanken voor uw onmisbare steun voor ons als wijkraad. Vaak hadden wij als wijkraad extra informatie nodig en vooral advies. Voorbereiden van Burgerinitiatieven, vragen over raadsstukken die de wijk- en dorpsraden betrof, altijd mochten wij een beroep doen op uw kennis.

Snel, en in begrijpelijke taal voor de onervaren burger kregen wij vrijwel altijd een antwoord op een vraag of een advies. “Even Jos bellen”. Om te controleren
bijvoorbeeld of een aanvraag of spreekrecht goed was getimed, of waar een document in het gemeentelijke archief opgeslagen zou kunnen zijn. Niet alleen de dorps- en wijkraden maar ook de individuele burger stond u altijd snel en deskundig te woord zo weten wij.

U zult begrijpen dat wij niet blij zijn met uw vertrek. Zeker nu recent een nieuwe, deels onervaren, Gemeenteraad is geïnstalleerd. Maar ook, omdat nu op de achtergrond (voorlopig) een discussie gaande is over een nieuwe, meer uitgebreide rol voor alle wijk- en dorpsraden.

Eerlijk gezegd maken wij ons zorgen of uw opvolger even toegankelijk zal zijn voor ons, wijkraad Binnenstad. Misschien zou de raad eens moeten nadenken over een soort formalisering van beperkte diensten van de griffier aan de wijk- en dorpsraden. Dat zou wel eens een klein deel van het ‘Gehannes’ in de gemeente Grave kunnen voorkomen.

Misschien kunt u ons allen daar nog een laatste advies in meegeven?

Hartelijk dank voor uw al uw goede raad, toegankelijkheid en het delen van uw deskundigheid met ons. Wij wensen u veel succes in Landerd en we hopen u nog vaak in ons kleine stadje te zien.

Met vriendelijke groet,

H. Kruizinga
Wijkraad Binnenstad Grave


Geen opmerkingen: