8 mei 2014

Tijdelijke opvang Eritreers asielzoekerscentrum Grave

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave heeft besloten het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om humanitaire redenen toe te staan tijdelijk de opvangcapaciteit van het asielzoekerscentrum Grave (AZC Grave) met maximaal 100 plaatsen uit te breiden. Dit om extra ruimte te bieden aan met name de opvang van vluchtelingen uit Eritrea.


Geen opmerkingen: