1 mei 2014

Ons college antwoordt op verzoek college Boxmeer

Genomen op de weekmarkt

Hierbij het antwoord op de vraag van Keerpunt 2010 over de subsidiëring van de voedselbank.

Het college heeft in haar vergadering van 22 april 2014 het verzoek van het college van Boxmeer afgewezen en het college van Boxmeer hierover geïnformeerd. De reden voor afwijzing is dat de gemeente Grave de Stichting Voedselbank Land van Cuijk al ondersteunt door een bijdrage in de energielasten en huisvesting van de organisatie voor de vestiging in Grave. 

Geen opmerkingen: