1 mei 2014

Nu ook in Bussum actief met bewoners die amper geïnformeerd worden over de herontwikkeling van een verzorgingstehuis tot (starters) woningen. Ben nu, op verzoek buurtbewoners raadsleden aan het bellen.

Inspraakbijeenkomst concept Definitief 
Ontwerp project ‘Patria’
7 mei van 20.00-21.30 uur in het gemeentehuis
De gemeente Bussum nodigt een ieder uit van harte uit voor een inspraakbijeenkomst over het concept Definitief Ontwerp van het project ‘Patria’ (Ceintuurbaan 281), op 7 mei van 20.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis van Bussum. 

Dit project bestaat uit het herontwikkelen van het huidige gebouw van zorgwoningen naar (starters) woningen. Inspraakbijeenkomst Tijdens de inspraakbijeenkomst van het Voorlopig Ontwerp bouwplan op 12 december 2013 heeft de gemeente verschillende inspraakreactie ontvangen. Deze zijn verwerkt in de Nota Inspraak en Overleg. Het bestemmingsplan werd vervolgens behandeld in de raadscommissie Ruimte van 7 april jl. Het college heeft echter op die datum nog inspraakreacties van omwonenden ontvangen, waar zij niet tijdig op heeft kunnen reageren. Daarom is op 7 april jl. afgesproken dat, voorafgaand aan de behandeling van het bestemmingsplan ‘De Engh-Ceintuurbaan 281’, aan de omwonenden wordt teruggekoppeld hoe de inspraakreacties op het Voorlopig Ontwerp bouwplan zijn verwerkt in het concept 

Definitief Ontwerp
De initiatiefnemer heeft het Voorlopig Ontwerp bouwplan inmiddels verder uitgewerkt tot een concept Definitief Ontwerp. Deze uitwerking betreft voornamelijk de inrichting van het terrein.
Inzien stukken
Deze stukken liggen vanaf 5 mei tot en met 15 mei a.s. ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis. Uw reacties worden genoteerd en worden mogelijk nog verwerkt in de uitwerking van het concept Definitief Ontwerp.  
Wij zien u graag op 7 mei a.s !
P.S. De buurtbewoners kunnen 2 dagen de plannen inzien op internet! Ik heb Hart voor Bussum en het CDA gebeld om de raadsleden daar op te wijzen. Ook hier hebben de partijen het te druk met elkaar. De VVD heeft de opdracht tot collegevorming teruggeven aan nieuwkomer met 4 zetels Hart voor Bussum. De provincie Noord-Holland heeft Bussum gedwongen om met Muiden en Naarden te fuseren voor 1 januari 2015. Jarenlang verzet heeft tot dit gedwongen besluit van de provincie. 
Als in de provincie Noord-Brabant het verzet tegen herindelingen op de schop gaat zal Grave snel de keuze van Landerd volgen. Anja gaat dan de geschiedenisboeken in als laatste wethouder van Graafse origine!

Geen opmerkingen: