24 mei 2014

Mijnheer de voorzitter: Takendiscussie zinvol meepraten????

Leo kondigt zijn zwanenzang aan.

Het bestuursakkoord is verschenen en zal op 27 mei in de raadsvergadering worden besproken en waarschijnlijk ongewijzigd worden vastgesteld.


Zoals ik al heb aangekondigd zal ik dat akkoord nog van commentaar voorzien en dat zal mijn zwanenzang van deze weblog zijn. 

Waarschijnlijk is dat akkoord zelf de zwanenzang van de gemeente Grave.

Inmiddels valt op de website van de gemeente te lezen dat met een onderdeel van het akkoord, de takendiscussie, zal worden begonnen. Dat is ook hoog tijd. Al eind vorig jaar is de raad begonnen met de voorbereiding van deze discussie. De bevolking zou nadrukkelijk bij deze discussie worden betrokken. En wel “aan de voorkant” valt in het akkoord te lezen. Ik vind dat een ietwat merkwaardige uitdrukking omdat “voorkant” een plaatsbepaling is en geen tijdbepaling.

Als je dan in de planning op de site leest dat het betrekken van de bevolking bestaat uit de gelegenheid om op 3 juni (dus volgende week) 5 minuten de raad toe te spreken. Vervolgens gaat de raad zelf aan het werk om al begin juni te besluiten.

Ook valt er te lezen dat er een notitie is opgesteld die voor insprekers als voorzet dienst moet doen. Die notitie wordt op de website geplaatst als de werkgroep uit de raad die heeft vrijgegeven. Dat is blijkbaar nog niet gebeurd want de notitie is nog niet beschikbaar. Hoe moet een serieuze burger zich nu voorbereiden? Is dat “aan de voorkant” meepraten? Ik vind dat de burger op deze wijze “voor joker” mee mag doen. En voor die uitdrukking bestaat een synoniem waar bij het begrip “aan de voorkant” althans voor de mannelijke burger wel betekenis heeft.

Ik ben dus helemaal niet blij met deze aanpak en toch ga ik meedoen. En ik raad iedereen, zowel individueel als namens een vereniging of andere organisatie hetzelfde te doen. Dan laten we de gemeenteraad in ieder geval zien dat we inhoudelijk willen meepraten.

Hieronder hetgeen ik aan de begeleiders van de discussie heb gestuurd.


Hierbij meld ik mij aan voor de bijeenkomst over de takendiscussie op 3
juni a.s.. B
Bij voorbaat deel ik alvast mede dat ik de gekozen aanpak hoogst
ongelukkig vind. 

Ik begrijp dat de noodzaak om tijdig de nodige gegevens
te hebben voor de begroting 2015-2019 het onmogelijk maakt een zorgvuldige
afweging te maken tussen wat de gemeente nog wel voor de burgers gaat doen
en wat niet. 

Laat staan dat de burgers er daadwerkelijk bij kunnen worden
betrokken. Wil de burgerij serieus mee kunnen denken dan moeten de
geïnteresseerden allereerst over de nodige informatie kunnen beschikken. 

Ergerlijk vind ik daarom dat de notitie takendiscussie kennelijk door de
werkgroep nog niet is vrijgegeven. Op de gemeentelijke website is die niet
te vinden. Dat maakt een behoorlijke voorbereiding voor 3 juni schier
onmogelijk.

Mijn eindconclusie is daarom dat er niets anders opzit de komende
begroting weer acceptabel te maken door de beheerfondsen en de reserves te
plunderen om vervolgens in overleg met de maatschappelijke organisaties in
Grave te bezien of de gemeente Grave sowieso nog in staat is de burgers
voldoende van dienst te zijn en zo ja hoe een taakverdeling tussen
gemeente en burgers zelf er uit kan zien. 

Triest is weer te moeten constateren dat er na de aankondiging van de
takendiscussie weer een half jaar is verlopen zonder dat er iets
inhoudelijks is gebeurd. 

Met vriendelijke groeten,

Leo de Vreede

Geen opmerkingen: