26 mei 2014

Keerpunt 2010 Raadsvragen.


Beste Monique,
Van harte gefeliciteerd met je tijdelijke benoeming/promotie.

I.v.m. een goede voorbereiding op de behandeling van het bestuursakkoord wil Keerpunt vandaag nog antwoorden op de volgende vier vragen:

1. Beknopt inzage  in de voorlopige cijfers jaarrekening 2013!

2. Het verslag van de agendacommissie van afgelopen donderdag.

3. Hoe groot is de claim van Attero voor Grave?

4. Wanneer is de weekmarkt weer in het centrum? Navraag bij de marktkooplieden afgelopen vrijdag leverde verschillende data op!

Met vriendelijke groeten.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Geen opmerkingen: