10 mei 2014

Gezondheidstoestand pastoor Aarden.


Pastoor Aarden beperkt de komende weken van lieverlee zijn activiteiten.

Woensdag 30 april moesten wij berichten, dat onze pastoor R. Aarden even afwezig is wegens ziekte. Onderzoeken in het inmiddels door hem verlaten ziekenhuis hebben uitgewezen, dat een duurzaam herstel vraagt om een beperkt programma tot zijn al eerder in juni geplande vakantie.


Zie ook: www.stelisabethparochie.nl , Ons Elisabethblad,
wekelijkse kerkberichten 

Geen opmerkingen: