27 mei 2014

De Maasdriehoek: teleurgesteld over Graafs Bestuursakkoord..

Bestuursakkoord in Graafse gemeenteraad

GRAVE - Het bestuursakkoord voor de komende vier jaar, ‘Verantwoord en Betrokken’, wordt morgenavond (dinsdag) namens de Lokale Partij Grave, het CDA, de Graafse VVD en Trots Liberaal Land van Cuijk in de gemeenteraad van Grave besproken.

Door Annelies Graafsma

Het nieuwe programma 2014-2018 bouwt voort op de koers van de vorige coalitie. Grave krijgt een aantal stevige klussen te klaren. Grote en belangrijke maatschappelijke taken (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) worden de komende jaren van het Rijk en de Provincie overgeheveld naar de gemeente. De budgetten die hierbij horen, verdubbelen de begroting van de gemeente. Tegelijk moet er structureel circa 2,0 miljoen euro bezuinigd worden. “Onze gemeente staat voor een forse bezuinigingsoperatie”, zo staat te lezen. Drie thema’s staan in het beleid van de gemeente Grave centraal: Kwaliteit verbeteren, Kwetsbaarheid verminderen en Kostenreductie.

Samenwerking
Het coalitiepartijen onderkennen in het beleidsstuk dat Grave alleen de enorme opdracht niet aankan. Ze verwachten veel van de ambtelijke samenwerking met Cuijk en Mill en Sint Hubert (CGM), die in januari 2014 al is ingezet. Die moet de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie van Grave verminderen en zorgen voor een hogere klanttevredenheid . De Graafse gemeenteraad moet volgens de coalitie ‘grip en controle houden op de samenwerking in regionaal verband’.
De zes speerpunten zijn: Economie, Toerisme en Recreatie; Leefbaarheid in stad, wijken en dorpen zo veel mogelijk behouden; Handhaving naar de geest en niet alleen naar de letter van de wet; Maatwerk leveren in het sociale domein; De inwoners en Raad aan de voorkant betrekken bij ontwikkeling van het gemeentelijk beleid; Aan het begin van de nieuwe Raadsperiode een afsprakenkader met tijdspad instellen.

Teleurgesteld
Wie de moeite neemt het akkoord te lezen zal misschien teleurgesteld zijn; niet zozeer door wat er staat maar vooral om wat er niet staat. De doelstellingen over veiligheid, het stimuleren van toerisme, bouwen en milieu, sport en jeugd, staan op een rij, maar de echte keuzes worden (nog) vooruitgeschoven.

Geen opmerkingen: