25 mei 2014

De Gelderlander schrijft: "Bert (Ben) Bongaards, kritisch Gravenaar, heeft weinig op met het bestuursakkoord van de coalitie.

Ben Bongaards en Wil Baaijens voeren campagne om blanco te stemmen op de weekmarkt.
Enkele citaten uit dit artikel in de Gelderlander en van www.gravekiest.nl:

  • Ambtelijke staf en B en W promoveren tot "hoofd der gemeente".
  • Lammetjespap als bestuursakkoord.
  • Vier partijen die niet de moed hadden om verantwoording af te leggen voor hun beleid in de voorbije periode.
  • Vier partijen die wel een derde wethouder zeggen nodig te hebben.
  • De echte besluiten worden door anderen genomen.
  • Aan het begin van de nieuwe raadsperiode een afsprakenkader instellen.
  • De overige "speerpunten" hebben zo mogelijk nog meet het karakter van cowboyspeelgoed.
  • Dit programma is niet veel meer dan een parafrase op de twee vorige.
  • Dit bestuursakkoord brengt Grave naar zijn einde.


Geen opmerkingen: