9 mei 2014

Breedband Land van Cuijk.

Tussenstand: al ruim 3650 reacties op huis-aan-huis enquete breedband Land van Cuijk

Inzending nog mogelijk tot 15 mei!

In de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert wordt op dit moment de haalbaarheid van een 100% dekkend breedbandnetwerk in deze gemeenten onderzocht. Om te achterhalen wat de wensen van de inwoners zijn, is een enquête opgezet als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. De enquête moet inzicht geven of een 100% dekkend breedbandnetwerk gewenst is, maar ook of burgers, bedrijven en instellingen zelf in een breedbandnetwerk willen investeren. De enquête is eind april huis-aan-huis verspreid in de drie gemeenten. Tot nu toe zijn er zo’n 3650 reacties binnen: 2750 via de website www.lvcnet.nl en 900 via de post. De enquête kan worden ingevuld tot 15 mei.

Medio dit jaar moet het haalbaarheidsonderzoek uitwijzen op welke manier een breedbandnetwerk in het Land van Cuijk gerealiseerd kan worden. Hierna kan een concreet aanbod aan de burgers gedaan kan worden. Op basis van dit aanbod kunnen burgers besluiten om over te stappen op breedband. Bij voldoende animo wordt daadwerkelijk overgegaan tot aanleg. De aanleg van breedband in Cuijk, Grave en Mill is onderdeel van het project breedbandnetwerk Land van Cuijk. Dit project volgt uit de Strategische Visie Land van Cuijk. In deze visie is de aanleg van breedband één van de speerpunten. Binnen de gemeenten van het Land van Cuijk is een project opgestart waarbij verschillende trajecten doorlopen worden.
 

Geen opmerkingen: