25 mei 2014

Bijdrage Keerpunt 2010 over Bestuursakkoord, Kerntakendiscussie, Jaarrekening en brief Provincie Brabant over herindeling.


Keerpunt 2010 wil niet vooruit lopen op de behandeling in de raadsvergadering. In de raadszaal moeten we met elkaar in debat gaan over de zaken die er toe doen. Niet via de media. Dus U moet tot dinsdag wachten. Kom gezellig naar de Graafse Arena! Dinsdagavond zetten we rechtstreeks onze inbreng op dit weblog.

Geen opmerkingen: