2 apr. 2014

Vragen aan het college: waren we erbij?

11 Euregio gemeentes zoeken samenwerking

  • Regionale ontwikkeling
Zouden Nederlands-Duitse workshops tot een betere samenwerking op het gebied van economie, cultuur en toerisme kunnen leiden? Elf grensgemeenten en de Euregio Rijn-Waal geloven van wel.
11 Euregio gemeentes zoeken samenwerking
De gemeente Weeze heeft samen met 10 andere gemeenten in het Nederlands-Duitse grensgebied eind 2012 een project bij de Euregio Rijn-Waal ingediend, met het doel om in drie workshops de onderlinge samenwerking en afstemming moet verbeteren. De workshops vinden in 2013 in Schloss Wissen in Weeze plaats.

Grenzeloze gemeentelijke strategie

Met de projecttitel “grenzeloze gemeentelijke strategie” willen Weeze als lead partner, Goch, Uedem, Bergen, Gennep, Mook en MiddelaarCuijk,BoxmeerSint AnthonisGrave en Mill de onderlinge grensoverschrijdende verstandhouding verbeteren en de uitwisseling van informatie op de terreinen economie, cultuur en toerisme beter afstemmen.
Doorslaggevend voor het project waren gesprekken tussen Nederlandse en Duitse vertegenwoordigers bij de Euregio Rijn-Waal, waaruit bleek dat men niet altijd op de hoogte is als het gaat om de vraag “Welke doelen heeft de Nederlandse of Duitse buurgemeente en welke projecten lopen er?” In de meeste gevallen wordt men te laat door de buurgemeente aangesproken, zodat een samenwerking helaas eerder moeilijker dan makkelijker wordt. Dit leidt er toe, dat goede ideeën niet omgezet kunnen worden, omdat de informatie te laat bij de buurgemeente binnenkomt. Hierdoor is het niet mogelijk om de extra taken in te passen en hier middelen voor te vinden, waardoor men een goed idee helaas negatief beoordeeld.

Potentieel benutten

Wil Janssen van het bureau Regiovisie in Mook en Middelaar voor de Nederlandse en Khalid Rashid van de gemeente Weeze voor de Duitse kant hebben na het gesprek bij de Euregio Rijn-Waal intensief met elkaar overlegd en zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen, dat het wenselijk is om het potentieel in de Nederlands-Duitse grensstreek te benutten. Gezamenlijk hebben zij gesprekken met de Euregio Rijn-Waal en de Nederlandse en Duitse partners gevoerd, om uit te vinden waar de struikelblokken voor de grensoverschrijdende samenwerking liggen en waar men de culturele, toeristische en economische pluspunten in het Nederlands-Duitse grensgebied nog beter kan accenturen en promoten.

Continue uitwisseling

Precies hier sluit het project “grenzenloze gemeentelijke strategie” op aan. De gemeenten uit het midden van de Kreis Kleve, Noord- en Midden-Limburg en Noordoost-Brabant hebben vaker bij grensoverschrijdende projecten, bijvoorbeeld bij de Herrensitzroute langs de Maas en Niers samengewerkt, echter zij hebben, misschien met uitzondering van de projectdragers de samenwerking, de continue uitwisseling en de duurzaamheid min of meer laten rusten. Een grote fout, want precieze deze punten zijn bij grensoverschrijdende samenwerking van cruciaal belang. De bestaande contacten onderhouden en het versterken van de informatieuitwisseling vergemakkelijken het gezamenlijk optreden, ook bij nieuwe projecten.

Drie workshops

Om de tekortkomingen in communicatie en kennis te verminderen worden in 2013 drie workshops met een neutrale moderator en begeleider in het kader van nieuwe project uitgevoerd. Tijdens de workshops leren de projectpartners elkaar niet alleen kennen, maar komen ook de verschillen tussen de partners aan het licht. Tenslotte inventariseren de partners in de laatste workshop nieuwe gezamenlijke projectvoorstellen. Het gezamenlijke doel van alle betrokkenen is het om na afloop 5 tot 10 concrete grensoverschrijdende projecten te kunnen presenteren.
De workshopserie start met een eerste ontmoeting op 25 januari a.s. op Schloss Wissen in Weeze. Zestien personen uit de partnergemeenten nemen aan deze workshop deel.

Interreg IV

Het project “grenzeloze gemeentelijke strategie” wordt in het kader van het INTERREG IV A Programma Nederland-Duitsland met middelen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO= en door de elf bovengenoemde gemeenten gefinancierd. Het project wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.

Geen opmerkingen: