24 apr. 2014

De ARENA schrijft op de website: een verslag van onze Graafse journalist.

Rustige start nieuwe Graafse gemeenteraad
Project Hommerzaad unaniem aangenomen


Na de hectische periode in het Graafse VVD-kamp, de regelmatige berichtgeving van de LPG over de vorderingen in de coalitievorming en de keuze van de wethouders, kon het echte werk weer beginnen. Na de valse start bij de eerste commissievergadering, was de eerste echte raadsvergadering een voorbeeld van hoe het ook kan. Van mening verschillen en daar rustig over discussiëren. 

De nieuwe fractievoorzitter van de Lokale Partij Grave, Rick Joosten, begon met een uitgebreid verslag van de totstandkoming van de nieuwe coalitie. (Elders in deze krant het volledig verslag.) Joosten gaf duidelijk weer hoe de gesprekken met alle fracties verlopen waren en wat de conclusies waren. Het eerste voorbeeld van de beloofde openheid. 

Uiteraard leidde dat tot opmerkingen van VPGrave en Keerpunt 2010, die uit de boot waren gevallen. Vooral hun standpunten over een spoedige herindeling van Grave in een groter geheel, hadden de doorslag gegeven.

Jacques van Geest kon niet verbergen dat de druiven zuur waren: “Het is een schitterend verhaal. Maar niet waar. Het is een verdraaiïng van feiten. Goedpraterij. De zelfstandigheid van Grave is een non-item. Het komt naar ons toe. De vraag is dan of je de hakken in het zand zet, of dat je mee gaat werken.” Ook over het feit dat er drie in plaats van twee wethouders komen was van Geest niet te spreken. “Ik heb de laatste vier jaar nooit gemerkt dat de twee wethouders het werk niet aankonden. Het spijt ons dat er nog geen bestuursprogramma en portefeuilleverdeling liggen. We zullen daarom geen benoeming steunen.” 

'Achterkamertje'

Ook Jacques Leurs (Keerpunt 2010) zag in de toekomst weinig rozengeur en maneschijn. “We stonden tijdens de coalitieonderhandelingen al snel in het achterkamertje. Het voorstel voor drie wethouders zien we niet zitten. Is niet nodig omdat de gemeente er maar weinig over te zeggen heeft.” 


Over de samenwerking liet hij een positief geluid horen: “We zullen ieder collegevoorstel kritisch beoordelen. Wat dicht bij ons staat, zullen we steunen.”

Uiteraard spraken de coalitiepartners dezelfde taal over de drie wethouders. Ben Peters (CDA) was blij om een aantal nieuwe gezichten te zien. Rob Bannink (VVD) zette de nieuwe wethouder Jeroen Joon even in de schijnwerpers: “Joon kan zeker bijdragen aan de nieuwe zaken die op ons afkomen. Een voordeel is dat hij bekend is met de gemeentelijke samenwerking binnen CGM (Cuijk, Grave, Mill).”

Acht tegen zeven


Het voorstel voor de benoeming van de wethouders, Anja Henisch, Eric Daandels en Jeroen Joon werd met acht stemmen vóór en zeven stemmen tegen aangenomen. 


Eric Daandels en Jeroen Joon kregen ontheffing om buiten Grave te blijven wonen. Ook de reiskosten mogen ze declareren. Iets wat Jacques van Geest bitter stemde. 

Eva Eigenhuijsen liet een positieve indruk achter door een verfrissend geluid: “Ik zit nu op een plaats en in een positie die ik een maand geleden niet had kunnen vermoeden. Maar ik kijk nu graag vooruit. Als één van de vijftien raadsleden. Ik blijf bijdragen aan een laagdrempelige politiek. Ik heb het graag over de inhoud en niet over de poppetjes. Het gaat me er niet om of deze wethouders reiskosten mogen declareren, maar dat die declaratie gewoon wettelijk geregeld is.” 

Eva verkoos frisheid boven het zure en bevestigde ook haar onafhankelijkheid in haar beslissingen. 


Opmerkelijk was ook de verklaring van Ben Litjens (Keerpunt 2010). 

Hij meldde in een verklaring dat hij zakelijke belangen wilde scheiden van de belangen van de belangen van een openbaar lichaam. Zaken over zijn bedrijf zullen voortaan door zijn broer Jan behandeld worden. Bij de bespreking van het project Hommerzaad verliet hij dan ook, na iedereen gegroet te hebben, de raadzaal. Goed voor zijn onpartijdigheid, goed voor Keerpunt 2010.

Rein Keereweer


De avond stond voor een groot deel in het teken van benoemingen en beëdigingen. Naast de drie wethouders werd ook Rein Keereweer als nieuw raadslid voor de Lokale Partij Grave geïnstalleerd. Verder werden ook de leden van de commissies Inwoners en Bestuur, Ruimte en Audit benoemd. Opvallend was het niet meedoen aan de Werkgroep takendiscussie door VPGrave. “We wachten wel op voorstellen”. Het was de laatste zure oprisping van Jacques van Geest. 

Er was ook nog een echt agendapunt. Het project Hommerzaad. Dat voorstel werd unaniem aangenomen. De spa kan daar de grond in.

Freddy Klooté

Geen opmerkingen: