3 apr. 2014

Raadsvragen van Keerpunt 2010 over Euregio en WMO/Burgerparticipatieraad.Vragen aan het college van Burgemeester & Wethouders

In het kader van onze hoofdtaken: kaderstellen, budgetrecht en controleren hebben we de volgende vragen over twee onderwerpen.

Euregio Rijn-Waal

  • Heeft Grave meegedaan aan het project “Grenzeloze gemeentelijke strategie”
  • Hoeveel heeft Grave de afgelopen vier jaar afgedragen aan dit samenwerkingsverband
  •   Welke resultaten heeft dit voor Grave opgeleverd
  • Wie heeft voor Grave deelgenomen aan de vergaderingen enz.
  • Wanneer gaan we besluiten wie de komende regeerperiode in Kleve aanschuiven?
  • Is deelname aan de Euregio een bespreekpunt bij de kerntakendiscussie?


Graafse WMO/Burgerparticipatieraad

  •    Heeft de Graafse WMO/burgerparticipatieraad al een advies gegeven over het concept beleidsplan “Transformatie AWBZ naar WMO?
  •    Is de Graafse WMO/burgerparticipatieraad lid van de landelijke koepel?
  •     Zijn de vergaderingen van deze adviesraad openbaar?

Geen opmerkingen: