23 apr. 2014

Nieuw wethouders 1: Kliknieuws schrijft over de installatie van de wethouders.

Wethouders Grave 'net aan' geïnstalleerd

GRAVE - Het beloven vier enerverende jaren te worden in de gemeenteraad van Grave. Al direct bij de eerste raadsvergadering gisteravond kwam het tot vuurwerk. De voltallige oppositie stemde tegen de benoeming van de wethouders Anja Henisch (LPG), Erik Daandels (CDA) en Jeroen Joon (VVD). 

2014-18-wethouders-grave-henisch-joosten-daandels

V.l.n.r.: Jeroen Joon, Anja Henisch en Erik Daandels zijn geïnstalleerd als wethouder. (foto: Jacques Verschuren)VPGrave, Keerpunt 2010 en Lijst Eigenhuijsen konden zich niet vinden in de manier waarop de procedure ('eerst de poppetjes daarna pas de inhoud') is doorlopen. Ook het feit dat Grave drie wethouders (was twee) krijgt, stuitte op bezwaren bij de oppositiepartijen. "Wethouderformatie van 2,0 fte naar 2,8 fte. De bestuurlijke drukte begint in Grave intern. "De coalitie start met geldverspilling", twitterde Eva Eigenhuijsen, die vorige week uit de VVD stapte en de komende vier jaar als eenmansfractie actief zal zijn.

Fractievoorzitter Rick Joosten van Lokale Partij Grave (LPG): "Vrij snel (tijdens de coalitiegesprekken) bleek dat er drie wethouders nodig zijn gezien de zware taken in het sociale domein die worden overgeheveld naar de gemeente. Dit heeft ook consequenties voor de portefeuille financiën, want ook die wordt daardoor zwaarder. Van overheidswege wordt dit ook zo gesteld, aangezien er voor deze gemeente 3 fte bij fulltime wethouders beschikbaar is. In het voorstel staat ook duidelijk dat wij gaan voor 2,7 fte. Dus duidelijk onder de gestelde norm."

Installatie

Na dik twee uur vergaderen, konden de drie wethouders dan toch worden geïnstalleerd, omdat de coalitiepartijen LPG, CDA, VVD en Trots Liberaal (8 van de 15 raadszetels) instemden met hun voordracht. 

Het beloven vier woelige jaren te worden in Grave. De toon is in ieder geval gezet.

Geen opmerkingen: