4 apr. 2014

Mevrouw Ton Verhaak is overleden. Een groot verlies voor Grave en BrabantZorg.


Deze strijdbare vrouw bepleitte toen, op deze foto, haar Kultuurhuus (MFC) in Catharinahof in een "duel" met Sociëteit voorzitter Jan Timmermans.

Samen met de huidige directrice Janneke Pander
toont ze haar prijs.
Ze spreekt de raad toe tijdens de behandeling van de Kultuurhuus keuze voor de Soos -of Catharinahof variant 
Op weg naar de eerste steenlegging van Catharinahof.
Wij hebben de Ton Verhaakprijs gewonnen.
Riekie Koninkx heeft gereageerd op een link die jij hebt gedeeld.
Riekie schreef: Een sterke vrouw. Die veel voor de ouderen in Grave gedaan heeft. Respect voor haar! Rust zacht Ton. Wij koesteren de prijs die wij in ontvangst hebben mogen nemen, het was een grote eer.

In gesprek met oud-burgemeester Wilma Delissen


Mevrouw Ton Verhaak is overleden. Maandagavond om 19.00 uur is er een Avondwake in haar Catharinahof. Dinsdagmorgen is de uitvaart in de St.Elisabeth. 

Te Grave overleed woensdag, op 80 jarige leeftijd  mevr. Ton Verhaak-Boumans. De plechtige uitvaart is komende dinsdag, 8 april,  om 10.30 uur in de St.-Elisabethkerk, waarna Ton begraven wordt op de Algemene Begraafplaats in Grave. De avondwake is maandag 7 april in de conferentieruimte in 'Catharinahof' om 19.00 uur. Veel sterkte aan Ruud en Angelique. Moge Ton rusten in de Vrede van de Heer. 

Website R.K. parochie Sint Elisabeth

Het zou een mooi gebaar zijn om de grote zaal in Catharinahof naar haar te vernoemen! "De Ton Verhaakzaal".

Ton Verhaak 

Bron: B.B. op mijn weblog.

Het is al weer een paar jaar geleden dat je Ton geregeld tegenkwam in Grave.


Met haar tengere lijf belichaamde zij in die dagen het plaatselijk ouderenwerk en het leek alsof ze dag en nacht bezig was met wat je haar levenswerk zou kunnen noemen. Of haar kindje, als je zag met hoeveel liefde en zorg ze het omringde.


Ton Verhaak; de eerste indruk is die van een wat ongenaakbare vrouw. Pas als je haar wat beter kent, ontdek je dat die indruk niet klopt. Dat zie je vaker bij mensen; ze gaan helemaal voor de taak die ze zichzelf gesteld hebben en hebben er geen behoefte om zelf gezien te worden. 


Voor Ton was het vanzelfsprekend wat ze deed en was het eveneens vanzelfsprekend dat ze daarvoor het onderste uit de kan wilde. 


In de loop van de voorbije 20 jaar heb ik enkele keren intensief met Ton samengewerkt. Het ging dan meestal om de huisvesting van activiteiten voor senioren in Grave en zijn dorpen. 


Het is me daarbij steeds opgevallen hoe kundig en doelgericht ze de belangen van de senioren behartigde maar nog meer dat ze uitstekend kon luisteren en van meet af aan oog had voor de belangen van mensen met wie ze in gesprek was of in onderhandeling. 


Je had als haar gesprekspartner steeds het idee dat je samen aan hetzelfde eind van het touw trok. Een heel aangename ervaring en een vruchtbare bodem voor goede samenwerking. 


In die zin is Ton van onschatbare waarde voor het ouderenwerk. Het heeft hare majesteit al enkele jaren geleden al behaagd om haar hierom te eren. 


Nu heeft Grave haar onderscheiden met de erepenning van de stad. Het is fijn om dat te horen en het is zeker dat dit ook echt namens heel veel Gravenaren gebeurd is. 


Ton, proficiat! Je hebt het verdiend en hoe meer je ervan geniet, hoe liever het me is. 

Ben Bongaards; namens veel inwoners van Grave!!!

Geen opmerkingen: