25 apr. 2014

Lintjesregen vrijdag 25 april:Vier Koninklijke Onderscheidingen in Grave
Vrijdag 25 april gaat burgemeester Roolvink ’s morgens om 9.30 uur op stap om Koninklijke onderscheidingen uit te reiken, samen met de overige collegeleden. De burgemeester heeft er dit jaar opnieuw voor gekozen de decorandi thuis te verrassen met deze bijzondere blijk van waardering. Dit jaar zijn vier Koninklijke onderscheidingen toegekend (drie vrouwen en één man); Alle  gedecoreerden worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De onderscheidingen worden uitgereikt aan (in chronologische volgorde)

9.30 uur mevrouw M.J.J. (Ria) Dekkers-Opsteegh, 68 jaar (Adres en plaats van uitreiking Vetwei 22, 5363 VL Velp) Lid ON
Reden van onderscheiding:
Al 40 jaar zet mevrouw Dekkers zich in voor allerlei organisaties en activiteiten in Velp. Zij is altijd bereid om het voortouw te nemen, wat blijkt uit de keren dat zij als bestuurslid/voorzitter op de voorgrond is getreden bij diverse organisaties, zoals o.a. van 2005 tot heden voorzitster van smartlappenkoor Los Zand Velp, van 1985 tot heden Parochiekoor Velp, waarvan jaren als bestuurslid, Vanaf 1974 tot heden actief lid, waarvan jaren bestuurslid, van KVO-VVO, Vanaf 1999 tot heden actief lid van de KBO. Haar maatschappelijke betrokkenheid is groot en er kan altijd een beroep op haar worden gedaan.

10.15 uur de heer J.J.L.(Jos) Pluym, 66 jaar (Adres en plaats van uitreiking Scheerling 22, 5361 MJ Grave) Lid ON
Reden van onderscheiding:
Vanaf 1989 is de heer Pluym betrokken bij de optochtcommissie van de carnavalsoptocht in Grave. Hij is begonnen als jurylid en inmiddels houdt hij zich bezig met de coördinatie als secretaris en op PR gebied. Mede door zijn inzet is de continuïteit van de optocht op maandag gegarandeerd geweest en heeft deze goed gefunctioneerd. Daarnaast hield hij zich bezig op sportief gebied, Vanaf 1980 tot 2000 gaf hij gymles, was hij masseur en verzorger van GVV en was hij vrijwilliger bij Tennisvereniging THOS. Vanaf 2008 is hij van sport zich meer gaan richten op ouderenzaken. Hij zat in het dagelijks bestuur van GRIP en houdt zich bezig met beleidszaken van SGOG. Ook zet hij zich in als ouderenadviseur, geeft hij computerlessen op de Sociëteit aan ouderen en is hij lid van de Maessangers.

11.00 uur mevrouw M.C.H.I. (Mariella) Jagers-Leenders, 56 jaar, (adres en plaats van uitreiking Airborneplein 6, 5361 CB Grave) Lid ON
Reden van onderscheiding
Vanaf 1987 is zij een drijvende kracht op en rondom Koninginnedag (nu Koningsdag) en de intocht van Sinterklaas wat regionale belangstelling geniet. Bij CV Pothuusburg is zij begeleider van de dansgarde, maakt zij kleding en ondersteund zij bij de jeugd.  Zij is marketentster bij de Cloveniers en in die hoedanigheid begeleid zij plaatselijke en regionale activiteiten. Daarnaast draagt zij zorg voor de kleding van de Cloveniers. Maatschappelijk is betrokken als collectante bij de Nierstichting en de Longstichting en zij is lid van de cliëntenraad van de Nieuwe Hoeve.

11.45 uur Mevrouw J.M. (Annemarie) Reffeltrath, 68 jaar (Adres en plaats van uitreiking Ruijterstraat 4, 5361 GC Grave) Lid ON
Reden van Onderscheiding
Van het begin af aan was zij betrokken bij Ouderenproof Grave, eerst als secretaris in het GRIP en vervolgens in het SGOG. Zij beheert het secretariaat op voortreffelijke wijze en houdt de website bij. Vanaf 1991 is zij vrijwilliger geweest bij Dichterbij, voorheen de Binckhof. Zij organiseerde tot 2009 allerlei activiteiten. Vanaf 2009 ondersteunt zij een patiënt van Dichterbij. 
Vanaf 1988 is zij vrijwilliger bij het Christus Hemelvaartkoor waar zij de ziekenbezoeken aflegt en zorgt voor een attentie bij een bijzondere gelegenheid. Vanaf 2005 is mevr. Reffeltrath betrokken bij voorbereidingen van het stempelen en bij het stempelen zelf van de kaarten tijdens de vierdaags in Nijmegen.

Naschrift: misschien zijn er foto's beschikbaar? Stuur naar mijn emailadres dat boven in staat. Door omstandigheden kon ik er niet bij zijn. Morgen ben ik er wel met mijn fotocamera!

Geen opmerkingen: