12 apr. 2014

Keerpunt 2010 komt met reacties op bestemmingsplan Hommerzaad en coalitievorming in de raadszaal.


De fractie van Keerpunt 2010 onthoudt zich nu van commentaar op de behandeling van het bestemmingsplan Hommerzaad. In de raadszaal komt de fractie met ons standpunt. Jan Litjens gaat officieel de belangen van het bedrijf van Ben Litjens behartigen. er komt hierover een brief.

De coalitievorming leek onder leiding van Rick Joosten "vlekkeloos" te verlopen maar de Gelderlander onthulde forse kritiek van de lijsttrekker van de VVD.

We wachten af hoe deze Graafse "battle" gaat aflopen. Omdat we niet gekend zijn in het samenstellen van het bestuursakkoord overwegen we ook om niet deel te nemen aan de bezuiniginsoperatie/kerntakendiscussie.

We zijn reuze benieuwd hoe Grave mooier en gezonder kan worden met twee wethouders van buiten en uitbreiding van formatie met een derde wethouder. Ook zetten we onze vraagtekens bij het "wegsturen" van de wethouder die de financiën op orde bracht en bekwaam zijn portefeuille invulde. Dit besluit krijgt een forse geldelijke nasleep. Welke rechten heeft de nieuwkomer opgebouwd? Ook die kosten drukken straks op ons budget.

Geen opmerkingen: