2 apr. 2014

Fractie van Keerpunt 2010 wil uitstel van behandeling in de commissie Ruimte omdat de leden nog niet benoemd zijn.


“ Agenda van de commissie Ruimte van 8 april, de commissie Inwoners en Bestuur van 15 april en de raadsvergadering van 22 april 2014.


De griffier geeft aan dat hij voor de commissie Ruimte één agendapunt heeft: 

Bestemmingsplan Hommerzaad Escharen. Voor de commissie Inwoners en Bestuur is er ook één agendapunt: Arbeidsvoorwaardenregeling griffier.

De arbeidsvoorwaardenregeling kan ook later worden behandeld. De griffier geeft aan dat er nieuwe raadscommissies moeten worden samengesteld. Omdat er formeel nog geen commissies zijn ingesteld, kan ervoor worden gekozen om het bestemmingsplan Hommerzaad rechtstreeks aan de raad voor te leggen. 


De agendacommissie geeft er de voorkeur aan om het voorstel eerst in de commissie te bespreken. De voorzitter vraagt iedere fractie om twee personen (waarvan één raadslid) door te geven aan de griffier voor de commissie Ruimte van 8 april a.s.” 
   
Ik stel voor om ter vergadering vanuit de deelnemers aan de commissievergadering een voorzitter te benoemen. 
  
Bron: e-mail van de griffier


P.S. Fractievoorzitter Jacques Leurs: De vergadering wordt gehouden door personen die niet benoemd zijn voor deze commissie. In ons fractieoverleg werden daar terecht vragen over gesteld. Keerpunt 2010 vraagt zich af waarom dit onderwerp niet naar de volgende cyclus verplaatst kan worden. Waarom nu behandelen? Als een meerderheid toch wil vergaderen zullen wij ook aanschuiven.

Geen opmerkingen: