15 apr. 2014

DGWDD 6: Keerpunt 2010 vragen in de commissie Ruimte door Nel Schuts.


   
Vragen

De volgende vragen van mevr. Schuts worden  door  wethouder Daandels ter vergadering  beantwoord:

  1. Stavaza m.b.t. de mogelijkheid tot het aanvragen voor subsidie voor de leefbaarheid ( 1 ½ mln. subsidie beschikbaar);
  2. Stavaza naar het onderzoek kosten van  ondergrondse afval?
  3. Gevolgen koerswijziging van Mooiland/Maasland  m.b.t. huurwoningen voor Grave?
  4. Op welke wijze is er aandacht van het gemeentebestuur aan het overlijden van mevr. Verhaak (ereburger vanaf 2012). Het college was niet aanwezig tijdens de afscheidsdienst?
  5. De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord:
a.     Visiedocument van de parochie Graafs Goed  Graafs Goud op 18 februari aan de orde geweest m.b.t. het erfgoed. Deze nota toegezegd. Wat is de stavaza? Nog steeds niet in ons bezit!
b.     Op 13 maart heeft het college een besluit genomen m.b.t. last onder dwangsom m.b.t. ammoniak.  Wat is er gaande?
c.     Wat zijn de gevolgen voor Grave van de door de provincie ingetrokken plannen m.b.t. de reconstructie/LOG?

Geen opmerkingen: