21 apr. 2014

DGWDD 25: Motie om burgemeester meer inhoudelijke opvulling van zijn portefeuille geven en college niet meer dan 3,25 FTE te geven.


                    Lex Roolvink (VVD)
Meer inhoudelijk taken in deze moeilijke tijden waarin de begroting zwaar onder druk staat en provinciaal toezicht op de loer ligt!
VPGrave                   Keerpunt   2010

MOTIE:     Aantal FTE  van het college

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 22 april 2014,

Overwegende,

dat de gemeente Grave de afgelopen raadsperiode een wethouderbezetting kende van 2 FTE en gedurende ruim 2 jaar een plaatsvervangend burgemeester had,

dat de in 2013 aangetreden burgemeester nadrukkelijk heeft aangegeven graag een inhoudelijke opvulling van zijn portefeuille te willen,

dat er vanuit het vorige college nooit het geluid is gekomen dat het werk met slechts 2 wethouders niet gedaan kan worden.

Gelet op de financiële positie van de gemeente en de extra kosten die de vervanging van de ene externe wethouder door de andere met zich brengt en gelet op de bestuurlijke drukte die dreigt te ontstaan,

Spreekt als haar oordeel uit dat het voor de raadsperiode 2014-2018 te benoemen college niet meer dan 3,25 FTE ( inclusief de Burgemeester ) mag kennen en adviseert de 2,25 FTE voor de wethouders gelijkelijk te verdelen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Fractie VPGrave                                    Fractie Keerpunt 2010         


J.J.E. van Geest                                     J.A. Leurs

S.J. de Zoeten                                        P.C. Schuts

L.A. Kamps                                             B.W.A.M. Litjens

Geen opmerkingen: