21 apr. 2014

DGWDD 24: Motie om de "wethouders van buiten" te vragen af te zien van hun reiskostenvergoeding


Jeroen Joon (VVD)
Eric Daandels en Ben Peters (CDA)
VPGrave   Keerpunt 2010

MOTIE:  reiskosten van wethouders die niet in de gemeente woonachtig zijn


De Raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 22 april 2014,

Overwegende;

dat de meerderheid van de Raad zich akkoord heeft verklaard met de aanstelling van 2 wethouders van buiten de gemeente Grave,

dat dit in strijd is met de uitlatingen voor de verkiezingen van fracties die nu samen de coalitie vormen,

dat het de eigen wens is van de wethouders van buiten om niet in de gemeente Grave te komen wonen,

spreekt uit dat de wethouders van buiten Grave wordt gevraagd af te zien van de reiskostenvergoeding die hen op grond van hun rechtspositiereglement toekomt.

En gaat over tot de orde van de dag.Fractie VPGrave                                    Fractie Keerpunt 2010         


J.J.E. van Geest                                     J.A. Leurs

S.J. de Zoeten                                        P.C. Schuts

L.A. Kamps                                             B.W.A.M. Litjens

Geen opmerkingen: