21 apr. 2014

DGWDD 23: Coalitieakkoord ondertekent!

Goede tijden/slechte tijden: Samen in elektrische auto's rijden
Dankzij de website van de Gelderlander is bekend dat het coalitieakkoord ondertekend is LPG, CDA, VVD en Trots Liberaal Land van Cuijk. Waarschijnlijk heeft de journalist al een exemplaar van dat akkoord in kunnen zien want hij schrijft:

"Veel nieuws staat er niet in. Speerpunt is onder meer recreatie en toerisme: de coalitie wil meer mensen naar Grave trekken. Geen ambitieuze bouwplannen. Verder gaat de coalitie op de oude voet verder. Er zijn geen ambitieuze bouwprojecten: bestaande bouwprojecten worden afgerond en verder wordt er alleen nog gebouwd naar behoefte".

Bron: de Gelderlander/website.

P.S. Naschrift fractieleider Jacques Leurs: 

Meer kan ik niet melden. De gemeentelijke website geeft geen informatie over de coalitievorming, beëdiging wethouders enz. Ook de diverse websites van de Graafse politieke partijen helpen je niet verder.

Grave Kiest:


Keerpunt 2010 slogan op een feestelijke taart


Wij ontvingen zojuist onderstaande mededeling van Anja Henisch, namens de coalitiepartners LPG, CDA, VVD en Trots LIberaal;

Het coalitie-akkoord is klaar en ondertekend door alle coalitiepartners. In hoofdlijnen ziet het coalitie-akkoord er zo uit:

De coalitie gaat door op de ingeslagen weg. De aandachtspunten in het huidige coalitie-akkoord liggen op de verschillende terreinen.

* Burgerparticipatie. Wij willen de burgerparticipatie vergroten door o.a. de burgers aan het begin te betrekken bij de beleidsvorming.
* Communicatie. Tijdige en empatische communicatie via alle kanalen: loket, digitaal en krant.
* Sociale Domein. Maatwerk leveren en doen wat nodig is binnen de daarvoor gestelde budgetten
* Recreatie, Toerisme en Economie blijven speerpunt van beleid. We zetten in op het vergroten van de bezoekersaantallen door het inzetten van verschillende mogelijkheden
* Ruimtelijke Ordening. I.v.m. de huidige economische malaise kiezen we voor het afwikkelen van de bestaande projecten en bouwen naar behoefte
* Leefbaarheid in stad, wijken en dorpen behouden

Uiteraard spelen andere zaken zoals o.a. bedrijfsvoering, bestuurskracht ook een belangrijke rol, deze zijn in het bestuursakkoord verwoord die binnenkort aan de Raad wordt voorgelegd.

Namens de Coalitiepartijen LPG, CDA, VVD en Trots Liberaal

Anja Henisch

P.S. Fractieleider Jacques Leurs:

Gelukkig staat er tijdige communicatie enz. in het bestuursakkoord! Officiële stukken van de gemeente krijgen we altijd 8 dagen van te voren. Ik zal melden wanneer het bestuursakkoord in mijn bezit is. Een serieuze behandeling in de raad morgenavond is zo onmogelijk!

Geen opmerkingen: