17 apr. 2014

DGWDD 12: JOP is van de baan; bericht de Gelderlander op zijn website.

De jongerenontmoetingsplaats (JOP) die de gemeente aan de Stoofweg in Grave wilde plaatsen, is van de baan.
Het college van B en W van Grave heeft het eerder genomen besluit daartoe teruggedraaid. Het college volgt daarmee het advies van de bezwarencommissie.
Overlast
Buurtbewoners kwamen in opstand tegen de komst van de JOP.

Net als een aantal jaren eerder zou de JOP voor overlast in de wijk zorgen. Destijds werd de JOP weggehaaeld. Het verbaasde de buurtbewoners dan ook dat werd besloten op diezelfde plek weer een hangplek te creëren.
BRON: website de Gelderlander
P.S.: Zo informeert de krant, die boven op het nieuws zit, de raad beter dan het college!Geen opmerkingen: