2 apr. 2014

De Gelderlander: Eind deze week meer bekend over coalitie.

Toen zaten we nog op een lijn!
Op zijn vroegst eind van deze week zal er meer duidelijkheid zijn over de coalitievorming in Grave. 


Anja Henisch: "Er is progressie, maar pas later kunnen we met zekerheid zeggen met welke partijen we de coalitie gaan vormen."P.S. Fractieleider Jacques Leurs: Keerpunt 2010 is per e-mail medegedeeld dat er geen plaats is voor ons in de nieuwe coalitie. 

We hopen dat men in het bestuursakkoord al terdege rekening houdt met de benarde financiële  positie van Grave en dat er een kerntakendiscussie wacht. 

Keerpunt 2010 zag daarom graag een "zakenkabinet" met een beperkte opdracht en dat het accent vooral op de veranderingen in het Sociale Domein komt te liggen.

Geen opmerkingen: