6 apr. 2014

Communicatie over de coalitieonderhandelingen: wat hebben de Graafse politieke sites te melden?

Een bezoek aan de diverse Graafse websites. Weinig actueel nieuws:

VVD

De Graafse VVD is een liberale partij met lokaal betrokken en gemotiveerde mensen.

Wij zijn Grave!

Op dit moment zitten wij in een coalitie samen met CDA en LPG. Onze drie raadsleden, Harrie de Greeff, Hans Bos en Rob Bannink, vertegenwoordigen onze kiezers in de raad.

Binnen de Graafse VVD is nóg een gekozen bestuurder aanwezig: sinds 2009 zit Eva Eigenhuijsen in het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas. Zij is daar de fractievoorzitter van een 3-mans fractie die in de oppositie van het waterschap zit.


Trots Liberaal Land van Cuijk

Raadslid:
Theo Reijnen
E-mail: theo.reijnen@tllvc.nl

Voorzitter:
Frans Smulders
E-mail: frans.smulders@tllvc.nl
Marco de Vaal
E-mail: marco.de.vaal@tllvc.nl


VPGrave  beste kiezers,
  bedankt voor uw stem op VPGrave. Dankzij uw stem heeft VPGrave haar 3 zetels in de gemeenteraad van Grave behouden. De winnaars LPG en Keerpunt 2010 feliciteren we met hun zetelwinst. We zijn benieuwd naar het verdere verloop van de coalitie-onderhandelingen. Waar mogelijk zullen wij u daarvan op de hoogte houden. 
  Nogmaals bedankt!
  fractie VPGrave

  CDA


  Samen in het Land van Cuijk

  Het CDA is dé partij van de samenleving. Wij weten wat er leeft en we kennen er de weg. De regering geeft de gemeente steeds meer ingewikkelde taken en steeds minder geld. Dat is lastig. De roep om schaalvergroting van o.a. het ambtelijk apparaat wordt groter en groter. 
  Herindeling van het Land van Cuijk tot één grote gemeente kan vanuit efficiëntie oogmerk een oplossing zijn. Het gaat echter voorbij aan het basisprincipe: de invloed van de burger op zijn leefomgeving!

  LPG


  LPG, CDA, VVD en Trots gaan verder!

  Na de geweldige uitslag van de verkiezingen, heeft de Lokale Partij Grave het voortouw genomen om een coalitie te vormen. Met iedere politieke partij in de gemeente Grave hebben we een of meerdere gesprekken gevoerd. Voor de Lokale Partij Grave was en is het belangrijkste uitgangspunt: werken aan een gezond zelfstandig Grave.

  Keerpunt 2010 en VPGrave ondersteunen dit standpunt niet. Keerpunt 2010 heeft in de afgelopen raadsperiode nadrukkelijk ingezet op herindeling. VPGrave heeft in de afgelopen periode ook meermaals duidelijk aangegeven dat snelle fusering naar een grotere gemeente volgens hen de weg is. Ook in de verkiezingscampagne en hun programma is expliciet het volgende vermeld: actiepunt 1 Het streven naar snelle gemeentelijke fusie is inzet bij collegevorming. Tijdens de gesprekken met hen is o.a. dit punt uitvoerig besproken. Keerpunt 2010 noch VPGrave konden de LPG het vertrouwen geven hiervoor keihard te willen gaan.
  Daarom zal de Lokale Partij Grave de vervolggesprekken met het CDA, de VVD en Trots Liberaal voeren om te komen tot een solide coalitie die gaat voor een “mooie gezonde” zelfstandige gemeente Grave.

   

  Geen opmerkingen: