30 apr. 2014

Vragen van Keerpunt 2010 over het gebruik van het Historisch Stadhuis.

Beste griffier,

Keerpunt 2010 wil graag het volgend weten:

  • Hoe het staat met het VVV kantoor in ons Historisch Stadhuis?
  • Is de onderverdieping in gebruik als VVV kantoor?
  • Heeft Joop Ariens en zijn ploeg vrijwilligers het gevraagde budget ontvangen?
  • Waarom heeft het niet de status van toeristisch informatiepunt zoals het Graafs Museum en Motel Koolen?
  • Waar krijgt de centrummanager onderdak?

Wilt u zorgdragen voor een spoedige beantwoording?


Met vriendelijke groeten,

Jacques Leurs
Fractievoorzitter Keerpunt 2010

Geen opmerkingen: