24 mrt. 2014

Reactie op onjuist bericht op website Trots Grave.

Omdat de fractievoorzitter van Keerpunt 2010 van een leugen beticht wordt hier een reactie. Op mijn vraag in het presidium om naast het Soosdebat ook aan bijv. aan het debat van de Gelderlander mee te doen werd afwijzend gereageerd door de fractievoorzitters van LPG, CDA, VVD en Trots.  Ook had men geen behoefte om, zoals in Cuijk gebruikelijk is, de voorzitters van de plaatselijke partijen bij elkaar te laten komen om gezamenlijk activiteiten te organiseren. Ook wilde men geen officiële stemwijzer gebruiken en de gemeentepagina inzetten om de inwoners te informeren

Vraag over ingezonden stuk


Wij wilden deze vraag stellen in de raadsvergadering van 25  februari, voor een deel is dat gelukt echter voor de hele vraag werd ons niet de tijd gegund, dit omdat volgens de raadsagenda de vragen aan het begin van de vergadering gesteld moeten worden. Graag willen wij dat in de volgende raadsperiode veranderen omdat vragen aan het einde van de raadsvergadering in ieder geval ook betrekking kunnen hebben op het gebeurde vooraf.

Onze vraag
De afgelopen week hebben wij ons, evenals de andere fracties in de raad, geërgerd aan het ingezonden stuk van de heer Stoffer in de Arena, namens Keerpunt 2010. In dat ingezonden wordt melding gemaakt van de vermeende weigering van de overige partijen om debat te voeren met Keerpunt. Hier is geen sprake van geweest integendeel zelfs.
Wij hebben de volgende vragen aan de heer Stoffer: Is de heer Stoffer geïnformeerd door zijn toekomstige fractie voorzitter de heer Leurs naar aanleiding van een Presidium-vergadering? En is de heer Stoffer daar door zijn fractie voorzitter mogelijk verkeerd ingelicht? Ja of nee.
Alle in het Presidium besproken zaken zijn in beslotenheid en vallen onder de geheimhoudingsplicht. Is door de fractievoorzitter van Keerpunt de geheimhoudingsplicht weer eens geschonden? Of heeft de heer Stoffer de inhoud van het artikel uit zijn duim gezogen?
Graag een duidelijk antwoord van de heer Stoffer!
Noot onzerzijds: Ook in het Presidium is niet gesproken over het al of niet voeren van  een debat tussen partijen. Zo als zo vaak wordt door Keerpunt  ook nu weer de waarheid geweld aangedaan, daar zijn vele voorbeelden van op te noemen. Keerpunt heeft nu een maal een eigen waarheid en neemt het niet zo nauw met de werkelijkheid. Kiezers wordt een rad voor de ogen gedraaid!

Geen opmerkingen: