21 mrt. 2014

Raadsvragen aan het college: voorkeursrecht van de gemeente en de herontwikkeling van het Wisseveld.


Keerpunt 2010 heeft meerdere raadsvragen n.a.v. de ledeninfo van Graveon voor het college van burgemeester en wethouders:

  1. Wordt er een nieuwe visie gemaakt over de herontwikkeling van het bedrijventerrein Wisseveld?
  2. Worden bestaande ondernemingen betrokken bij het "schrijven" van die visie?
  3. Is GBB betrokken bij het opstellen van die visie?
  4. Wordt Graveon betrokken bij dit proces?
  5. Bent U op de hoogte van het standpunt van Graveon?
  6. Bent U op de hoogte van de jurisprudentie dat er schadevergoeding betaald moet worden als er niet op tijd wordt overgegaan tot vervallenverklaring van uw voorkeursrecht?
  7. Hoe gaat U de raad informeren over deze kwestie?
  8. In verband met het tijdstip van de jaarvergadering van Graveon, a.s. woensdag, willen we uiterlijk dinsdag uitsluitsel hebben. Een kort e-mailtje van een wethouder is niet voldoende!


Graveon Nieuws Ledeninfo 2014-03
 
Beste leden,   Ons is ter ore gekomen dat er door de gemeente Grave een nieuwe visie wordt gemaakt voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein Wisseveld. 

Het zou goed kunnen dat een deel van het terrein daarbij de bestemming ‘bedrijven’ blijft houden. 

Wij als ondernemersvereniging hebben inmiddels vooruitlopend hierop kenbaar gemaakt aan de gemeente Grave dat in dat geval , ingevolge de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, het voorkeursrecht van de gemeente Grave op de betreffende kavels/percelen er af gehaald moet worden.    

Enerzijds is dat goed voor de bedrijven en anderzijds is daar recente jurisprudentie over (gemeente Bunnik, Rb. Midden-Nederland, 19 februari 2014 ). 

Voor  u als ondernemers is het belangrijk dat er ruime mogelijkheden zijn voor vestiging van uw bedrijf c.q. dat er minder belemmeringen zijn bij het ontplooien van bedrijfsactiviteiten.   

Recent is er jurisprudentie verschenen over de aansprakelijkheid van gemeenten voor schade als gevolg van onterechte instandhouding van het voorkeursrecht. 

Deze jurisprudentie houdt in dat gemeenten in dat soort situaties schadevergoeding dienen te betalen als zij niet op tijd overgaan tot vervallenverklaring van haar voorkeursrecht.   

Wij hebben het college van de gemeente Grave gewezen op deze jurisprudentie. 

Vanwege met name de te ontwikkelen visie op Wisseveld is het van belang deze jurisprudentie en de consequenties van het wel of niet handhaven van het voorkeursrecht te kennen. 
 
Webmaster: Persoonlijke gegevens van persoon die informatie kan verstrekken om privacy redenen verwijderd.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Jacqueline Le Grand
Voorzitter

Geen opmerkingen: