15 mrt. 2014

Nog 4 dagen: winstwaarschuwing van Ben Litjens na uitvoerig overleg met GBB over Wissevelddossier.Galgenhumor?

Ben aan het campagne voeren op de weekmarkt gisteren.

Ben Litjens spreekt in tijdens een raadsvergadering.
Vindt u dat Grave door de VVD, Trots, LPG en CDA de afgelopen 4 jaar goed is bestuurd? En dat deze partijen uw belastinggeld goed en verantwoord hebben besteed, transparant waren en uw inwonersbelang goed hebben gediend?

Stem dan niet op mij.

Wilt u echter een Graafse gemeenteraad die uw belangen merkbaar behartigt, uw belastinggeld zorgvuldig en transparant beheert en zorg toont voor haar inwoners?

Stem dan op Ben Litjens Keerpunt 2010, Lijst 5 nummer 3.

Geachte inwoners van de gemeente Grave, U zult de komende jaren de portemonnee moeten trekken voor slecht financieel beleid de afgelopen vier jaren.

Zoals:
  1. U moet nu extra gaan betalen omdat in de voorbije vier jaren veel geld onnodig is uitgegeven aan plannen, die nimmer zijn doorgegaan. Geld, dat wij nu hard nodig hebben voor de zorg. 
  2.   U moet extra gaan betalen voor de tekorten in grondexploitatie zoals Wisseveld. Per inwoner is er nu reeds een tekort van  1000,-. euro. Grave laat dit tekort maar oplopen door onverschilligheid en door contractbreuk. Litjens heeft uitvoerig gesproken met de directie van GBB en de stukken bij GBB doorgenomen, omdat de gemeente de stukken geheim hield ondanks een WOBverzoek van Litjens bij de rechtbank in Den Bosch. De gemeente wil de zaak onder de pet houden tot na de verkiezingen.
  3.  U moet extra gaan betalen voor de ambtelijke samenwerking en dienstverlening zonder dat dit tot een burgervriendelijke houding leidt. Het was steeds ‘pappen en nathouden’ bij de college ondersteunende partijen. Openheid en transparantie was ver te zoeken.

WILT U DE PORTEMONNEE ONNODIG BLIJVEN TREKKEN?

STEM IN DAT GEVAL OP DE ZITTENDE PARTIJEN VVD,
TROTS, CDA EN LPG.

Wat is het resultaat van hun verkiezingsbeloften
van de vorige keer?

VVD en ondernemers:
Grave staat als ondernemer on-vriendelijkste gemeente van
heel Noord-Brabant bekend bij het MKB

CDA en waarden:
In Grave mocht van het CDA nog geen kapelletje gebouwd worden.

LPG en levendige binnenstad:
De Scheepswerf is gesloten en er is geen grote publiekstrekker
in Grave bijgekomen.

Trots en burgervriendelijkheid:
Steunde de burger-onvriendelijke houding van VVD, CDA en LPG bij vele onzakelijke plannen en hoorzittingen. De burger werd in de kou gelaten.

WILT U EEN ANDER BELEID EN GEEN GELDVERSPILLING MAAR DIENSTBAARHEID EN EEN LUISTEREND OOR?
STEM DAN OP KEERPUNT 2010

lijst 5 en bij voorkeur op nr. 3, Ben Litjens

GA STEMMEN VOOR VERANDERING!

IK STEM OP KEERPUNT 2010. U OOK?

Bron: paginagrote advertentie van Ben Litjens in de Arena.

Geen opmerkingen: