25 mrt. 2014

KEERPUNT 2010 krijgt antwoord op vragen over de sloop op het Wisseveld.

Voormalige Nabuursgarage
Bij deze de antwoorden op uw vragen over de voorgenomen sloop op het Wisseveld
  • Komt men bij de sloop asbest tegen en is de grond vervuild?  Ja, er zijn een aantal asbesthoudende materialen/onderdelen aanwezig. Of de grond vervuild is, is niet bekend.
  • Wat zijn de kosten van deze sloop? € 28.750
  • Is GBB op de hoogte van deze sloop? Ja
  • Uit welk budget wordt deze sloop betaald? Krediet Complex Wisseveld

Geen opmerkingen: