23 mrt. 2014

In Grave kopiëren?

College Wijdemeren wil digitale buurtmarktplaats en sociale kaart

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen in Wijdemeren meedoet en kan meedoen.
Helpen met de computer: een voorbeeld van vrijwilligerswerk.
Helpen met de computer: een voorbeeld van vrijwilligerswerk.
Om dit te stimuleren wil het college in 2014 een proef starten waarbij ook inwoners met een uitkering aangemoedigd worden vrijwilligerswerk in hun omgeving te gaan verrichten. Om deze mensen en andere inwoners met elkaar te verbinden stelt het college van B en W de gemeenteraad voor om een digitale vrijwilligersvacaturebank op te richten.

Vraag en aanbod vinden elkaar

Wethouder Joost Boermans: “Steeds vaker hoor ik dat mensen wel iets voor een ander of de gemeente willen doen, maar dat ze vaak niet weten welke wensen er zijn of dat het niet past met de privé agenda. Wat we met de digitale vrijwilligerscentrale willen realiseren is een Wijdemeerse buurtmarktplaats waar vraag en aanbod elkaar vinden. Zowel structurele als incidentele werkzaamheden moeten er te vinden zijn. En ja, we vragen van onze uitkeringsgerechtigden om zich in te zetten voor de gemeenschap. We maken zo een verbinding tussen participatie en maatschappelijke zaken.”

Participatie en sociale kaart

Het is ook de bedoeling dat er naast de vrijwilligerscentrale een uitgebreide website komt waarin plaats is voor een sociale kaart en waar vraag en aanbod van maatschappelijke stages voor scholieren te vinden zijn. Daarnaast komt er de mogelijkheid om bijvoorbeeld berichtjes te plaatsen voor burenhulp.

Klein beginnen

De ambitie is om per kern een breed inzetbaar team samen te stellen van vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden, dat beschikbaar is voor onbetaalde activiteiten. Hiermee wil de gemeente de sociale samenhang in de dorpen bevorderen en vrijwilligers ondersteunen om daarmee te bewerkstelligen dat iedereen een steentje bijdraagt aan de samenleving.

Geen opmerkingen: