26 mrt. 2014

Graveonleden kiezen Peter van Kuppeveld unaniem als voorlopige nieuwe voorzitter. Mevr. Legrand stopt er naar 4 jaar mee.
Bijna 50 jaar geleden geboren in Haps, waar ik nog steeds woon.  AL 10 jaar Jumbo ondernemer in Grave en sinds 1 jaar ook in Wijchen. Samen met mijn vrouw Elly hebben wij 2 kinderen van 18 en 16 jaar. Mijn hobby’s ga ik beslist weer een keer oppakken. Ondanks mijn jeugdige leeftijd ben ik qua opleiding een ouderwetse kruidenier. Ik beschik over meerdere ambachtelijke vakdiploma’s zoals Bakkersgezel, AGF en slagersvakdiploma. Daarnaast heb ik nog Hoger Supermarkt Management gedaan. Mijn motto is: Het gaat er niet om wat je kunt, maar wat je er mee doet.

Graveon is een vereniging die de belangen behartigt voor alle MKB ondernemers in Grave.

Als enige vereniging in de regio heeft Graveon ondernemers kunnen binden tot een krachtige vereniging.

De afgelopen jaren zijn er forse professionaliseringsstappen gezet. Er staat een degelijke vereniging die het in zich heeft om niet alleen zoals in Grave, maar ook in de regio een volwaardige gesprekspartner te worden op bestuurlijk niveau.  

Door tijdig aan tafel te zitten met besluitvormers hebben wij de mogelijkheid om onze leden hiervan te laten profiteren. Het is belangrijk om de huidige structuur goed in te vullen en alle steunpilaren te bezetten.
Het komende jaar moeten de plus- en minpunten die boven water zijn gekomen tussen de samenwerking van het CMG en Graveon worden geslecht. Dit met als doel om een krachtiger centrum te ontwikkelen en Graveon de ruimte te geven om belangen voor ondernemers buiten het centrum en meer regionaal georiënteerde bedrijven te behartigen.


Voor 2014 staan de afspraken vast. Het is aan de leden om tot consensus te komen over een goede en gefundeerde financiering van Graveon.
Bovenstaande geeft mij energie om de gelegde basis te verankeren binnen een georganiseerd ondernemers collectief, te weten Graveon. Het is belangrijk om de ingeslagen weg voort te zetten en de enige Graafsche troef in stand te houden. Ik vind het belangrijk dat Graveon doorgaat. Naar mijn idee moeten wij een voorzitter vinden met bestuurlijke ervaring en oog voor ondernemerschap. Tot die gevonden is, wil ik de verantwoordelijkheid nemen die nu gevraagd wordt.

Geen opmerkingen: