13 feb. 2014

Piet Vollenberg met Pothuusburgse senatoren-eer begraven.

Piet vervangt burgemeester Wilma Delissen
tijdens een raadsvergadering.
Ere-senator Piet Vollenberg zoals vele hem kennen.
Op bezoek bij Ad Hombergen


Een van zijn laatste vergaderingen in de raadszaal naast
Rick Joosten en Anja Henisch.
Toespraak bij afscheid burgemeester Sjoukje Haasjes
in de Poort van Cleve.
Cadeau van de gemeenteraad
Bij de uitvaart van Pothuusburg Ere Senator Piet Vollenberg is  een speciale taak weggelegd voor het Convent van de Pothuusburg senatoren in het begeleiden van Piet naar en in de Sint Elisabeth.

De viering van woord en gebed is zaterdag om 12.15 uur.

De crematie is in besloten kring in Uden.


De Gemeente Grave bericht in de Gelderlander:

Heden bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van de heer

P. J. (Piet) Vollenberg

raadslid en oud-wethouder van de gemeente Grave
lid in de orde van Oranje Nassau


De heer Vollenberg herinneren wij ons als iemand die grote verdiensten heeft gehad voor onze gemeenteAls geboren en getogen Gravenaar – hij woonde voor zijn werk slechts een korte periode elders  heeft hij zich op veel manieren ingespannen voor de lokale gemeenschap. 

Bijna veertig jaar was hij raadslid van onze gemeente en van 1998 – 2002 wethouder, tevens loco-burgemeester. Zijn motivatie omschreef hij ooit zoom dienstbaar te kunnen zijn aan mens en maatschappij en iets voor hen te kunnen betekenen; om gezamenlijk het leven en wonen in Grave te veraangenamen. 

Zijn politieke betrokkenheid had een sterk lokaal karakter. Vanaf 1970 zat hij in de gemeenteraad voor enkele naamlijsten. In 1993 was hij echter de mede-grondlegger van de Lokale Partij Grave, de partij waarvoor hij het raadslidmaatschap en het wethouderschap voortzette.

Naast zijn politieke werk was de heer Vollenberg ook actief betrokken bij het verenigingsleven. Hij was vijftig jaar in allerlei hoedanigheden verbonden aan carnavalsvereniging Pothuusburg

Ook was hij verbonden aan de Loterijclub Grave,voorzitter van de Harmonie Stad Grave en mede-heroprichter van de Cloveniers of Schutterye tot Grave. Zich op allerlei terreinen actief inzetten, dat was zijn motto. 

Op de vraag hoe hij in contact blijft met inwoners zei hij: “Door veel onder de mensen te zijn … en blijven deelnemen aan het verenigingslevenDaar is nu helaas een einde aan gekomen.

Voor al zijn verdiensten ontving de heer Vollenberg een Koninklijke Onderscheiding; Lid in de orde van Oranje Nassau.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, (klein)kinderen, familie en vrienden die hij inverdriet  achterlaat.


College burgemeester en wethouders Grave
Gemeenteraad van Grave

Geen opmerkingen: