4 feb. 2014

Nog 43 dagen: nog 3 openbare vergaderingen! Goede suggestie en weer werkt de techniek niet goed!


Aan de voorzitter, de griffier en de leden van de Gemeenteraad van Grave
Arnoud van Gelderweg 71,
Postbus 7,
5360AA Grave

Grave, 4 februari 2014

Geachte voorzitter, griffier en leden van de gemeenteraad van Grave,

Namens veel (regelmatige) bezoekers van de commissie- en raadsvergaderingen en Gravenaren die thuis de vergaderingen volgen, verzoek ik u vriendelijk het volgende voorstel in overweging te nemen;

Door de huidige opstelling van de verschillende fracties aan de ronde/ovale tafel in de raadszaal van Grave, zijn het voor het publiek in de raadszaal sommige raadsleden niet goed zichtbaar.

Ook komt het voor dat het de voorzitter en/of de griffier af en toe ontgaat als een raadslid van met name de fracties Keerpunt en/of de  Lijst Frank Stoffer om spreektijd vraagt door middel van het opsteken van de hand.

Het audio-systeem; de bediening van de microfoons en de hier aan verbonden geluidopname voor het live-beluisteren en terugluisteren van de commissie- en raadsvergaderingen werkt niet altijd even goed. Deels door technische oorzaak, deels door een soms onbeholpen bediening van de leden van de commissies en de gemeenteraad. Hierdoor is het audio-verslag van een vergadering  in zeer veel gevallen incompleet.

Mede namens vele bezoekers (het publiek op de ‘tribune’) van de commissie- en raadsvergaderingen en de luisteraars die via de gemeentelijke website de vergaderingen thuis beluisteren, verzoek ik u het volgende;

a.     Als de leden van de diverse fracties hun vaste plaats één of twee plaatsen naar rechts (vanaf hun eigen zitplaats) innemen zijn de leden van alle fracties goed zichtbaar voor zowel de voorzitter/griffier als het publiek. Het is prettig voor het Graafse publiek om niet alleen de volksvertegenwoordigers te horen maar ook te kunnen zien. Voor de voorzitter een extra gemak.

b.     Misschien kunnen de raads- en commissieleden nog eens extra aandacht besteden aan het feit dat het Doel van Openbare Vergaderingen is, dat het publiek, de bevolking van de gemeente Grave  (in de raadszaal, danwel  live-thuis of achteraf) de vergadering goed kan volgen. Een goede bediening van het audiosysteem door de gebruikers is een belangrijk voorwaarde. Hier hapert het met grote regelmaat; stukken tekst gaan verloren, soms belangrijke fragmenten van debatten. Een extra instructie voor de bediening is misschien raadzaam.

Ik hoop dat u mijn verzoek in overweging neemt. In afwachting van uw bericht, met vriendelijke groet,

H. Kruizinga
Brugstraat 10A
5361 GT Grave

P.S. we kunnen vanaf onze plaatsen de wethouders niet zien. Misschien wordt dat dan ook beter. Als de kiezer heeft gesproken krijgen we beslist  ook een andere "raadstafel" schikking!


Geen opmerkingen: