5 feb. 2014

Nog 42 dagen: VVD-er De Greeff, CDA-er Van Raaij, LPG-er Rick Joosten schofferen volle publieke tribune.

De voorzitter van de commissie Ruimte, de heer Reijnen, deed een onterechte poging om mevr. Nel Schuts het woord te ontnemen bij de behandeling van het bestemmingsplan Hof van Esteren. Nel wees hem daar terecht op en kreeg bijval van alle commissieleden. 

Omdat het tijdstip van 22.30 uur naderde vroeg hij de raad of ze de agenda nog af wilden werken. De VVD fractievoorzitter wees op de reglementen en zei dat hij om 22.30 uur opstapt. In de laatste raadsvergadering was hij nog niet zo consequent en stemde er mee in om door te gaan.  CDA, LPG en Trots steunden de VVD-er. VPGrave en Keerpunt 2010 wilden graag doorgaan met o.a. het parkeerbeleid. Veel inwoners waren daarvoor naar de raadszaal gekomen. Op donderdag wordt ook deze vergadering vervolgd. 

Geen opmerkingen: